2 X NOR

Curt Johansson f. 10 jan 1919 d. 1 feb 2013, avlade officersexamen vid Krigsskolan 1945 och utnämndes samma år till sergeant i flygvapnet, där han befordrades till fanjunkare 1949. Han var expeditionsofficer vid Flygkrigshögskolan 1950–1957, varefter han tjänstgjorde vid Norrbottens flygflottilj. Åren 1959–1966 var han förvaltare i flygvapnet, först vid Västmanlands flygflottilj och därefter i kassatjänst vid Norrbottens flygflottilj. Han var chef för Kameralavdelningen vid staben i Övre Norrlands militärområde 1966–1979 och befordrades till kapten 1972. År 1979 inträdde Johansson i reserven vid Bodens artilleriregemente.

Efter sin formella pensionering 1979 kvarstod Johansson i aktiv tjänst med ansvar för högvaktsutbildning och ceremoniell verksamhet. Hans insatser var av stor betydelse för utvecklingen av Högvakten på Stockholms- och  Drottnigholms slott. särskilt under 1970- och 1980-talen oumbärliga om Sverige skulle kunna ha kvar denna institution på internationell nivå.  

Johansson var 1993 tillsammans med Lennart Uller och Per-Anders Lundström grundare till Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, SMB. Han var ledamot av dess styrelse från starten till 2006, varefter han var hedersledamot fram till sin död.

Han utnämndes till major den 19 augusti 1993, således långt efter sin pensionering och unikt för en kompaniofficer. 1997 under sista året på A4 innan nedläggning så blev Johansson tilldelad NOR för andra gången. 

/2-nor.jpg

En anekdot från tilldelningen:

Under det som kom att bli regementets sista utbildningsår föll det på min lott att som varande någorlunda rutinerad kapten agera 1.e fan- och standarförare under ett antal ceremonier. Dessa sträckte sig från soldaterinran till regementets sista marsch genom Östersund för nedläggningsceremoni. Ett av alla dessa tillfällen när jag och min kollega samlade ihop vår med tiden tämligen rutinerade vaktstyrka för att genomföra ännu ett fanvaktsuppdrag var när Major Curt Johansson skulle tilldelas medalj för Nit Och Redlighet. Att agera standarförare då en kollega uppmärksammas och hedras för lång och trogen tjänst är alltid ett hedersamt uppdrag och detta tillfälle kändes inte desto mindre viktigt då detta var andra gången Curt tilldelades NOR!

Så stod vi sent en vinterkväll i A4:as inte allt för stora regementsmuseum där jag under förberedelserna kunde kunnat konstatera att det skulle bli svårt att ta ut de föreskrivna 19 stegen i den paradmarsch som jag skulle genomföra. Jag tog mig därför tiden att smyga fram till Curt innan ceremonin startade för att konsultera honom som varande sakkunnig i ceremonireglementet och höra om jag kunde ta 17 eller kanske 15 steg i stället eftersom utrymmet var så begränsat mellan museets utställningsobjekt. Blicken jag fick av Curt avslöjade att jag ställt en osedvanligt dum fråga och svaret var mycket tydligt och levererades i en av hans ganska ljudliga teaterviskningar: ”Då får du ta kortare steg!”

Ceremonin genomfördes med paradmarsch om 19 steg. Låt vara att det var 19 förtvivlat korta steg, men 19 steg var det.

När det hela var över och jag ställde upp fanvakten framför byggnaden för att återmarschera till kompaniet kom Curt ut och tackade för vår medverkan och recenserade vår insats. ”Ni skötte er!” var omdömet vilket jag med tiden lärt mig av Curt var ett högt betyg.

Övlt Björn Andersson, Hkv

(Kapten vid Norrlands Artilleriregemente och ständig fanförare under regementets sista år.)

2000 gick Johansson i pension, på riktigt.

Curt erhöll även Kungliga Patriotiska Sällskapets guldmedalj för betydande gärning av första storleken på sin 90-årsdag den 10 januari 2009.

/sy2hjqxwufljx7-es6zob5fedf0.jpg Firandet av 90-årsdagen. 

Curt avled stilla 1 februari 2013, tre veckor efter sin 94-årsdag.

Jag hade förmånen att träffa Major Curt Johansson vid flera tillfällen när jag arbetade på Norrlands Artilleriregemente A4. 

Jag kommer ihåg en gång när jag utbilda soldater i högvaktstjänst på kaserngården. Då stod Majoren Johansson och tittade på. Tid som ofta kallade han till sig mig för att göra påpekanden om förbättringar på avlösningarnas genomföranden eller soldaternas vapenföring. 

 

 

14 Sep 2020

Välkommen

sundbom.png

Länkar

Skriv in din e-post här nedan för att komma med i listan. Jag skickar då ett e-post till dig när jag har skrivit något nytt i bloggen. Du kan även svara på dessa e-post med feedback eller ge tipps om saker du vill att jag tar upp i min blogg. Du kan när som helst ångra dig och gå ur listan.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
medalj orden silvermedalj medalj bilder silver Bärandebestämmelser Medaljers bärande Förtjänstecken