Är detta slutet för SOF?

Under gårdagen, 10/12 -18, så startade Svenska Ordensföreningen, SOF, ett inlägg på sin facebooksida.

/img_5626.png

Föreningen gör en direkt koppling mellan nazisttyskland och den svenska regeringen. De anser att vad Hitler gjorde, när han förbjöd tyska medborgare att mottaga Nobelpriset och att svenska regeringen stoppade möjligheten att nominera svenska medborgare till svenska ordnar är exakt samma sak.

Föreningen har fått otroligt mycket klagamål på detta inlägg på sin sida. Genom att göra kopplingen nazisttyskland - Svenska regeringen så har medlemmar offentligt hoppat av föreningen och hedersledamöter har begärt att hedersledamötskapet ska omedelbart avslutas. Men föreningen vägrar lyssna på sina egna medlemmar och den kritikerstorm som uppstått. De anser till och med att de har fått mer positiva inlägg än negativa. Jag har då inte sett några positiva kommentarer. Föreningen har blockerat X-antal från sidan, inklusive mig, från att deltaga i debatten. Man har även tagit bort massor av inlägg. Man hävdar själva att de är för yttrandedfrihet mm men i nästa andetag så tar man bort inlägg som tydligen inte passar in i deras egna sätt att se saker. Så de är verkligen inte mottagliga för att andra ska tycka andra saker... De säger en sak men menar en helt annan.....

/img_5629.jpg/img_5630.jpg

Diskussionen fortsätter på sidan, men det börjar bli svårt att följa vad som egentligen har sagts då föreningen tagit bort massor av inlägg. Givetvis får föreningen göra vad de vill på sin facebooksida. Vill de ta bort saker så är det upp till dem. Men att försöka kväva en diskussion genom att begrännsa vad personer skriver är på gränsen till diktaturs fasoner.

Jag tror att detta har skadat SOF till den grad att detta var dödsstöten för föreningen. Jag hoppas att medlemmarna tar sitt ansvar och avsätter den nuvarande styrelsen. Det är bara att läsa vad som står i föreningens stadgar.

Läs t.ex:

§ 11. Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall avhållas senast före mars månads utgång. Extra årsmöte kan avhållas när 1/2-delar av styrelsen så finner eller när 1/10-delar av föreningens medlemmar så påkallar.

Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall ske skriftligen till föreningens medlemmar senast 14 dagar före årsmötesdagen.

Eller denna paragraf:

§ 9. Uteslutning

Medlem som klart bryter mot föreningens stadgar eller målsättning eller uppenbarligen skadat föreningens intressen, kan av styrelsen uteslutas. Den uteslutne har rätt att överklaga beslutet vid medlemsmöte, där den uteslutne har rösträtt.

Tyvärr så är det styrelsen, dess ordförande, som gjort detta inlägg. Så att de utesluter sig själva är nog inte troligt.

Detta är verkligen synd för faleristiken i Sverige att SOF beter sig på detta vis. De verkar tydligen inte vara öppen för någon form av debatt eller diskussioner.

11 Dec 2018

Välkommen

sundbom.png

Länkar

Skriv in din e-post här nedan för att komma med i listan. Jag skickar då ett e-post till dig när jag har skrivit något nytt i bloggen. Du kan även svara på dessa e-post med feedback eller ge tipps om saker du vill att jag tar upp i min blogg. Du kan när som helst ångra dig och gå ur listan.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
medalj orden silvermedalj medalj bilder silver Bärandebestämmelser Medaljers bärande Förtjänstecken