Återinföra Jehovaorden

I helgen så hamnade jag på Livrustkammaren. Det är en hel del Faleristiskt intressanta föremål där. Det jag fastnade vid var Jehovaorden. Började fundera kring hur kom det sig att denna orden inte levde vidare. Under letandet av information så märkte jag att det har funnit en hel del försök att införa ordnar i Sverige. Både kungar och drottningar har försökt men det har inte fallit i god jord. Erik XIV:s Salvatorsorden, Johan III :s Guds Lammsorden, Karl IX:s Jehovaorden och inte att förglömma drottning Kristinas försök med Kristinaorden och Amaranterorden. Dock var Amaranterorden en sällskapsorden, men den lånade givetvis ceremoniel från riddarväsendet och de tidigare ordnarna.

I ett utkast för ordningen i kyrkan vid Johan III kröning har man som ett moment inskjutit, att ärkebiskopen tager "ordenskedjan och hänger henne på H.K.M:ts hals". Detta skulle försiggå, sedan ärkebiskopen givit konungen svärdet och ringen, men före överräckandet av kronan, äpplet och spiran. Tror att detta är första gången jag ser att man kallar en orden för henne. Har aldrig tidigare tänkt på vilket genus en orden har.

År 1778 tog Gustaf III upp frågan om en orden för prästeståndet, denna gång under namnet Jehovaorden. Ordenstecknet skulle vara en kopia på Karl IX:s Jehovaorden. Man gick så långt att till och med ta fram statuter för denna orden. Det är ett gediget arbete som låg bakom dessa statuter. Den omfattade fyra kapitel med totalt 40 paragrafer som skulle reglera kraven och ceremonierna kring Jehovaorden. Statuterna undertecknades den 27 december 1778. Orden stöddes emellertid inte av prästerna. Därför fick de bli uppmärksammade på ett annat sätt. Det blev att Gustaf III år 1783 reserverade Nordstjärneorden för prästerskapet, som på det sättet kom att inneslutas i ordensväsendet.

/namnlos.jpg

I statuterna stå det mycket intressanta saker, till exempel dessa tre paragrafer:

11§ Then som begär Stora Corsett eller Commendeurs bandet af thenna orden blive därföre ovärdig at någon sin den undfå.

12§ Missfirmar någon thenne orden med ord eller giärningar böte tusende Riksdaler och giälda sitt brott som lag säger för ten som mot Konungen höghet Bryter.

13§ Then som bärer thenne orden utan at af konungen var utnämd eller af honom eller Lagliga ombud emotagen böte 1000 Riksdaler och vare ofvärdig at den någonsin unfå.

1000 riksdaler år 1778 kunde köpa lika mycket varor och tjänster som 392.200:- idag mätt med konsumentprisindex.* Redan på 1700-talet var det inte bra att försöka begära en orden. Lika illa är det idag att göra det.

En intressant sak är att 223 år efter att Gustaf III försök att införa en orden för prästerskapet så lade Kristdemokraterna in en motion 2001 Under rubriken Andlig förtjänstorden (Motion 2001/02:K377).

”Präster i Svenska kyrkan har förlänats Nordstjärneorden så länge Svenska kyrkan var en statskyrka. Konung Gustav III skissade redan i slutet av 1778 planer färdiga för en ny orden, Jehovaorden, avsedd uteslutande för det andliga ståndet. Namn och motiv hade upptagits från en kedja som Karl IX låtit tillverka till sin kröning och som ännu bevaras i Livrustkammaren. I en allmän översyn av belöningsväsendet kan det därför vara lämpligt att nu förverkliga 1778 års planer på att återinföra Jehovaorden som förtjänstorden för framstående andlig verksamhet. Den bör inte begränsas till tillhörighet i ett särskilt trossamfund utan vara öppen för präster, pastorer, diakoner och motsvarande. I likhet med de andra svenska ordnarna skall ett Jehovaförtjänstkors och en Jehovamedalj i guld och silver finnas att utdelas för förtjänstfull andlig verksamhet för dem som inte tillhör ovanstående grupper.”

Dock så avslog riksdagen motionen.

Varför inte införa denna orden nu när man genomför den parlamentariska utredningen. Det skulle vara stort om det skulle införas en ny orden efter dryga 200 år. Nu kommer givetvis detta inte att inträffa men det hade varit otroligt intressant.

/jehovakedjan.jpg

* referens: Edvinsson, Rodney, och Söderberg, Johan, 2011, A Consumer Price Index for Sweden 1290-2008, Review of Income and Wealth, vol. 57 (2), sid. 270-292.
12 Aug 2019

Välkommen

sundbom.png

Länkar

Skriv in din e-post här nedan för att komma med i listan. Jag skickar då ett e-post till dig när jag har skrivit något nytt i bloggen. Du kan även svara på dessa e-post med feedback eller ge tipps om saker du vill att jag tar upp i min blogg. Du kan när som helst ångra dig och gå ur listan.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
medalj orden silvermedalj medalj bilder silver Bärandebestämmelser Medaljers bärande Förtjänstecken