Bära eller inte bära? Det är frågan.

/23561598_10212505261920654_2868574218403234213_n.jpg

Har tagit upp det tidigare om "kända" personers innehav av olika oäkta ordnar. Att bära dessa i ett offentligt sammanhang är, enl mig, rätt magstarkt. Sedan att blanda äkta med oäkta ordnar är inget som man bör hålla på med. Vissa länder ser rätt hårt på detta. Det har hänt att personer blivit av med sin orden bara för att man har gjort så.

På bilden ses Mikael Odenberg bära två oäkta ordrar samt en äkta orden. Om  han burit dessa utmärkelser vid en sammanskomst inom repektive "orden" så hade det inte varit en stor grej av det. Men nu bär han dessa under en officiel tillställning där HKH närvarar.

 /odenberg.jpg

EDIT:

Det högra halskorset Herr Odenberg bär kan vara Litauens förtjänstorden eftersom herr Odenberg bär kraschanen till den orden. Dock kvarsstår att Herr Odenberg är medlem i MOC samt S:tLazO och dessa två "ordnar" är oäkta riddaarordnar.

Herr Odenberg borde veta bättre. Att bära dessa oäkta "ordrar" är att se ned på och vanära, framföra allt, Kungen men även Litauen. Som tur var bar inte Herr Odenberg uniform, fast han har rätt till det som reservofficer i Amfibiekåren. Om han burit uniform hade han även brutit mot uniformsbestämmelserna. I Unibest 2015, under § 9.1.1 Allmänt om bärandetillstånd, står det en rätt bra sak...

"Att endast bära godkända utmärkelsetecken är en protokollär fråga, ofta med mellanstatliga överenskommelser som grund och tillhör god sed." 

Mer i Unibest 2015  § 9.1.7.1 Om ordnar:

"Det är av protokollära skäl inte tillåtet att blanda officiella ordenstecken och icke officiella ordensliknandedekorationer på försvarsmaktens uniformer."

Följer man dessa meningar och kontrollerar vad som är en äkta orden så gör man mer rätt än fel. Jag anser dessa meningar även går att applicera på ett civilt bärande. 

Bära eller inte bära? Svaret på den frågan är INTE BÄRA!

20 Nov 2017

Välkommen

sundbom.png

Länkar

Skriv in din e-post här nedan för att komma med i listan. Jag skickar då ett e-post till dig när jag har skrivit något nytt i bloggen. Du kan även svara på dessa e-post med feedback eller ge tipps om saker du vill att jag tar upp i min blogg. Du kan när som helst ångra dig och gå ur listan.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
medalj orden silvermedalj medalj bilder silver Bärandebestämmelser Medaljers bärande Förtjänstecken