Chefer för Kustartillerit

Kustartilleriet upprättades 1902 och har endast haft 4st som har haft befattningen Chef Kustartilleriet, CKA. Efter 1941 instiftades Inspektören för Kustartilleriet, IKA. Kustartilleriets förste chef var A. F. Centerwall.

Anders Fredrik Centerwall, f. 17 mars 1845 i Malmö, d 18 aug. 1907 i Stockholm.

/032wzwvjt7sd.jpg/14766_7_008_00000309_2_small.jpg/269987211_728c1722-fb01-4fe3-8357-802dca4b61db.jpg

Centerwall var chef mellan 1902-1907.

Karriär i artilleriet:

Kadett vid krigsakademin på Karlberg 2 apr. 1861.

Avlade officersexamen 9 dec. 1864.

Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 30 dec. 1864.

Löjtnant vid Göta artilleriregemente 15 dec. 1871.

Kapten av andra klass vid Göta artilleriregemente 3 dec. 1875.

Kapten av första klass vid Göta artilleriregemente 2 febr. 1886.

Major vid Vaxholms artillerikår 15 mars 1889.

Överstelöjtnant och tf. chef för Karlskrona artillerikår 17 febr. 1893.

Överste och chef för Karlskrona artillerikår 13 sept. 1894

Karriär i kustartilleriet:

Generalmajor och chef för kustartilleriet 22 nov. 1901.

Utmärkelser:

/rddo.jpg RDDO, Riddare av danska Dannebrogsorden, 1874

/75px-st__olavs_orden_stripe_svg.png RNS:tOO, Riddare av norska S:t Olavs orden, 1880

/90px-order_of_the_sword_-_ribbon_bar_svg.png RSO, Riddare av Svärdsorden, 1886

/order_of_the_vasa_-_ribbon_bar_svg.png RVO, Riddare av Vasaorden, 1890

/90px-order_of_the_sword_-_ribbon_bar_svg.png KSO, Kommendör av svärdsorden, 1897

/90px-order_of_the_sword_-_ribbon_bar_svg.png KSO1kl, Kommendör av 1. klassen av svärdsorden, 1901

 

Otto Ludvig Beckman, född 29 april 1856 i Stockholm, död 27 juni 1909 i Stockholm (mördad).

/800px-gen__ol_beckman_1936.jpg/beckman.jpg/oskar-fredriksborg0001.jpg

Mannen i mitten är Beckman, omringade av sina officerare. Fotot taget utanför Oscar Fredriksborg på Rindö 1908.

Mordet:

I samband med tsar Nikolaj II:s besök i Stockholm 1909 försökte anarkisten Hjalmar Wång att mörda tsaren i Kungsträdgården. Han misslyckades emellertid och avlossade istället ett dödande skott mot Beckman.

Beckman var chef kustartilleriet mellan 1907 – 1909.

Karriär i flottan:

Elev vid Kungliga Sjökrigsskolan 1870.

Underlöjtnant i flottan 1876.

Löjtnant 1881.

Kapten 1888.

kommendörkapten av andra graden 1897.

kommendörkapten av första graden 1900.

Karriär i kustartilleriet:

Överste 1902

generalmajor 1907

Utmärkelser:

/90px-order_of_the_sword_-_ribbon_bar_svg.png RSO1kl, Riddare av svärdsorden första klassen, 1896

/90px-order_of_the_sword_-_ribbon_bar_svg.png KSO, Kommendör av svärdsorden, 1 dec 1904.

/90px-order_of_the_sword_-_ribbon_bar_svg.png KSO1kl, Kommendör av 1. klassen av svärdsorden, 16 juni 1908.

 

Herman Georg Waldemar Wrangel, född 30 mars 1859 i Stockholm, död 13 januari 1938 i Stockholm.

/224810905_18bdc97a-a180-4a68-a9e8-cccb5f7f8eb2.jpg/b0000931_00025.jpg

Wrangel var chef kustartilleriet mellan 1909 – 1029.

Karriär i flottan:

underlöjtnant 1879

Löjtnant 1883

Kapten 1889

Kommendörkapten av andra graden 1900

Kommendörkapten av första graden 1903

kommendör 1907

Karriär i kustartilleriet:

Generalmajor 1909

Generallöjtnant 1916

Utmärkelser:

/order_of_st_john_uk_ribbon_plain_-vector_svg.png RNO, Riddare av Nordstjärneorden, 1897.

/90px-order_of_the_sword_-_ribbon_bar_svg.png RSO1kl, Riddare av 1. klassen av Svärdsorden, 1899.

/50px-ord_franz_joseph-com.png RÖFrJO, Riddare av Österikiska Frans Joseforden, 1903.

/50px-ord_franz_joseph-com.png KÖFrJO, Kommendör av Österrikiska Frans Josefsorden, senast 1905.

/prt_military_order_of_aviz_-_knight_bar.png OffPSBd AO, Officer av Portugisiska Sao Bento de Avizorden, senast 1905.

/120px-louiseorden.png RPrKrO3kl, Riddare av 3.klassen av Preussiska Kronorden, senast 1905.

/50px-legion_honneur_chevalier_ribbon_svg.png RFrHL, Riddare av FRanska Hederslegionen, -

/50px-legion_honneur_chevalier_ribbon_svg.png KFrHL, Kommendör av Franska Hederslegionen, Juli 1908.

/roda-orn.png RPrRÖO2kl, Riddare av 2. klassen av Preussiska Röda örns orden, 1908.

/order_st__stanislaus_russia_ribbon_svg.png RRS:tStO2klm kr, Riddare av 2. klassen med kraschan av Ryska Sankt Stanislausorden, 28 juni 1909.

/90px-order_of_the_sword_-_ribbon_bar_svg.png KSO1kl, Kommendör av 1. klassen av Svärdsorden, 6 juni 1911.

/ribbon_bar_of_the_gustaf_v_olympic_medal_svg.png GV:sOlM, Gustaf V:s olympiska minnesmedalj, 1912

/90px-order_of_the_sword_-_ribbon_bar_svg.png KmstkSO, Kommendör med stora korset av Svärdsorden, 6 juni 1917.

/illis2.jpg GMiqml, Guld Medaljen Illis quorum meruere labores, 1931

 

Tor Carl Nicolaus Wahlman, född 10 augusti 1878 i Stockholm, död 7 augusti 1954 i Stockholm.

/namnlos.jpg

Wahlman var chef för kustartilleriet mellan 1929 – 1941.

Karriär i artilleriet:

underlöjtnant i Vaxholms artillerikår 1899

Karriär i kustartilleriet:

Löjtnant 1901

kapten 1907

major 1920

överstelöjtnant 1924

överste 1925

generalmajor 1929,

generallöjtnant 1936

Utmärkelser:

/90px-order_of_the_sword_-_ribbon_bar_svg.png KmstkSO, Kommendör med stora korset av Svärdsorden.

/order_of_st_john_uk_ribbon_plain_-vector_svg.png RNO, Riddare av Nordstjärneorden.

/order_of_the_vasa_-_ribbon_bar_svg.png RVO, Riddare av Vasaorden.

/100px-cruz_del_merito_naval_con_distintivo_rojo.png KSpMerNavO1kl, Kommendör av 1. klass av spanska marinförtjänst Orden.

21 Jan 2020

Välkommen

sundbom.png

Länkar

Skriv in din e-post här nedan för att komma med i listan. Jag skickar då ett e-post till dig när jag har skrivit något nytt i bloggen. Du kan även svara på dessa e-post med feedback eller ge tipps om saker du vill att jag tar upp i min blogg. Du kan när som helst ångra dig och gå ur listan.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
medalj orden silvermedalj medalj bilder silver Bärandebestämmelser Medaljers bärande Förtjänstecken