Förkortningar inom faleristiken

Förkortningar används för att visa vilken utmärkelse man har blivit tilldelad. Personer som släktforskar kommer ofta i kontakt med förkortningar efter namnet på personer de träffar på, framförallt om personen varit militär eller högt uppsatt i samhället.

Fram till 1956 användes förkortningar av utmärkelser i statskalendern och fram till 1968 i Försvarsmaktens rullor. I Sveriges ridderskaps- och adels kalender (SRAK) och i Ointroducerad adels kalender (OAK) anges det fortfarande. I Unibest2015 står det att på officiellt CV förtecknas erhållna utmärkelsetecken i kategori A till L.

Systemet för förkortningar i Sverige anväds tyvärr inte så mycket i dagsläget. Vilket är synd. Jag tycker man bör visa att man blivit uppmärksammad och fått en fin utmärkelse.

Men hur är då detta system uppbyggt?

Svenska utmärkelser:

På svenska utmärkelser så benämns inte landet. Dock om utmärkelsen är utdelad av en riksorganisation, riksförbund eller rikstäckande förening då brukar förkortningen av Sverige vara med. T.ex Sveriges riksidrottsförbunds jubileumsmedalj förkortas SvRIJubM. Om en utmärkelse har olika storlekar så lägger man till storlek sist i förkortningen T.ex Svenska Röda Korsets förtjänstmedalj 8:e storleken förkortas SRKGM8.

Förkortningarna är uppdelad i olika steg. Vi ta ett exempel för en medalj, FMintBM. Utläses: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons.

Första steget är vilken är utdelaren. Försvarsmakten, FM.

Andra steget är vad utmärkelsen utdelas för. Internationella insatser, int.

Tredje steget är valör på utmärkelsen, BM = Bronsmedalj.

För riddarordnar är det lite annorlunda. Där står alltid graden först, om det finns någon, sedan vilken orden det är och sist vilken klass, om det finns någon. Vi tar ett exempel RSO1kl. Utläses: Riddare av kungliga svärdsorden första klass.

Första steget är vilken grad som är utdelat. I detta fall Riddare, R.

Andra steget är vilken orden det är. Kungl. Svärdsorden, SO.

Tredje steget är vilken klass det är. Första klass, 1kl.

Utländska utmärkelser:

Förkortningar på utländska utmärkelser börjar alltid med förkortningen på de tilldelande landet.

Tittar vi på en utländsk förkortning av en medalj. Vi tar en medalj från vårt grannland i öster, Finland. FFrM.

Första steget är tilldelande land. F står för Finland.

Andra steget är vad utmärkelsen utdelas för. FrM, Frihets medalj.

I detta fall så finns ingen valör på medaljen.

Om man tittar på utländska ordnar så är uppbyggnaden av förkortningen lika som för svenska ordnar, förutom att tilldelande land finns med i förkortningen. Vi tar ett exempel RSpMerNavO1kl. Utläses: Riddare av spanska el merito naval orden första klass.

Första steget är vilken grad som är utdelat. I detta fall Riddare, R.

Andra steget är utdelande land. I detta fall Sp, Spanien.

Tredje steget är vilken orden det är. I detta fall orden El merito naval, MerNavO.

Fjärde steget är vilken klass det är. Första klass, 1kl.

Vanliga förkortningar:

Kommendör = K (alltid i början av förkortningen)

Riddare = R (alltid i början av förkortningen)

Ledamot = L (alltid i början av förkortningen)

Orden = O

Konungens = Kon:s

med stora korset = mstk

Jubileumsminnestecken = Jmt

Minnestecken = Mt

förtjänsttecken = ft

tapperhet i fält = (till sjöss) tf (ts)

sårad i strid = sis

serafimerblått band = serafb

med svärd = msv

med kedja = mkedja

med brillianter = mbrilj

med stjärna = mstjärn

med krona = mkrona

med vinge = mv

med krans = mkrans

med spänne = msp

med bandspänne = mbdsp

Medalj = M

Järnmedalj = JrM

Guldmedalj = GM

Bronsmedalj = BM

Silvermedalj = SM

Minnesmedalj = MM

kors = K (anges alltid i slutet av förkortningen)

Nedan är några exempel på svenska medaljer och dess förkortningar.

GMiq8 = Illis quorum merere labores 8:e storleken.

FMGUSM = Försvarsmaktens grundutbildningsmedalj i silver (Tidigare FMvplSM)

FMintBM = Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons.

SfbÖSGM = Skytteförbundens överstyrelses förtjänstmedalj i guld.

SvPistsfbGM = Svenska Pistolskytteförbundets förtjänstmedalj i guld.

Nedan några exempel på svenska ordnar och dess forkortningar.

RSO = Riddare av svärdsorden.

RNO = Riddare av nordstjärneorden.

RVO =  Riddare av vasaorden.

KmstkSO = Kommendör med stora korset av kungliga svärdsorden

Jag har hittat några exempel på personer i Statskalendern från 1914. Jag tänkte vi skulle klura ut vilka utmärkelser dessa personer blivit tilldelade.

Vi startar med Kansler för Rikets Universitet:

Wachtmeister, Axel Fredrik Claesson, Greve, (förutv. Minister för Utrikes ärendena), Fil. D., fd. Gen.direktör, RoKavKMO, OIISGbmt, OII:sJmt, GVSbm, StkBay S:tMO, SiamKrO1kl, TOO1kl, StköFrJO, StOffRumKrO, KSWVFOlkl, RItS:tMLO, RWaldF03kl,

RoKavKMO = Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts orden (Riddare av Kungl. Serafimer orden).

OIISGbmt = Oscar II:s och Drottning Sofias guldbröllopsminnestecken.

GVSbm = Kronprins Gustafs och Kronprinsessan Victorias silverbröllop medalj.

StkBay S:tMO = Storkors av Bayerska S:t Mikaels förtjänstorden.

SiamKrO1kl = Siamesiska Kronorden första klass. Nuvarande Thailand.

TOO1kl = Turkiska Osmanié-orden första klass.

StköFrJO = Storkors av österrikiska Franz Josephsorden.

StOffRumKrO = Storofficer av Rumäniska Kronorden.

KSWVFO1kl = Kommendör av Storhertigl Sachsen-Weimarska orden Vita falken första klass.

RItS:tMLO = Riddare av Italienska S:t Mauritius- och Lazarusorden.

RWaldF03kl = Riddare av Waldeckska Förtjänstorden tredje klass.

Förste hovstallmästare.

Rosenblad, Eberhard, OIISGbmt, GVSbm. KV02kl, RSO, StkltKrO, RRS:tStO1kl , KBadZLO1kl, KDDO1gr, RPrKr02klmkr, KStbVO1kl, KFrHL, RBadBLsZO,

OIISGbmt = Oscar II:s och Drottning Sofias guldbröllopsminnestecken.

GVSbm = Kronprins Gustafs och Kronprinsessan Victorias silverbröllop medalj.

KV02kl = Kommendör av kungliga vasaorden andra klass.

StkItKrO = Storkor av italienska kronoorden.

RRS:tStO1kl= Riddare av Ryska Sankt Stanislaus-orden första klass.

KBadZLO1kl = Kommendör av Badiska Zähringer Löwenorden första klass.

KDDO1gr = Kommendör av danska Dannebrogsorden första graden.

RPrKr02klmkr = Riddare av Preussiska Kronorden andra klass med krona.

KStbVO1kl = Kommendör av Storbritanniska Victoriaorden första klass.

KFrHL = Kommendör av Franska hederslegionen

RBadBI:sZO = Riddare av Badiska Berthold den I:s av Zähringen orden

Sedan är det som jonar242 skriver i sin blogg.

P.S. När det gäller furstehusens ordnar, så fyller de svenska förkortningarna en särskild funktion: inget oäkta furstehus ordnar kan använda det svenska förkortningssystemet eftersom oäkta furstehus aldrig har varit regerande. Det är bara äkta furstehus och deras ordnar som det fungerar för, eftersom de ofta finns i äldre statskalendrar, försvarsmaktsrullor, SRAK eller OAK. Det leder till att utländska oäkta riddarordnar framstår rätt tydligt. D.S.

31 Jan 2020

Välkommen

sundbom.png

Länkar

Skriv in din e-post här nedan för att komma med i listan. Jag skickar då ett e-post till dig när jag har skrivit något nytt i bloggen. Du kan även svara på dessa e-post med feedback eller ge tipps om saker du vill att jag tar upp i min blogg. Du kan när som helst ångra dig och gå ur listan.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
medalj orden silvermedalj medalj bilder silver Bärandebestämmelser Medaljers bärande Förtjänstecken