Händer det något i SOF?

Som tidigare ledamot av Svenska Ordensföreningen, SOF, undrade jag om det hänt något i föreningen efter det att jag och kassören gick ur föreningen. Tittade in på SOF hemsida och tittade under rubriken Nyheter.... Senaste inlägget var 28 sep 2016 då föreningen kallade till extra årsmöte. Gick sedan in på föreningens sida på facebook och tittade. Där läggs det iallafall upp när det är medaljförläningar mm. Senaste sådanna inlägget var den 11 aug 2018. Så det händer lite på facebook.

Men har det hänt något för att främja syftet med själva föreningen?

Tyvärr minns jag inte allt... så jag var tvungen att kontrollera i föreningens stadgar vad som är föreningens syfte och målsättning. Stadgarna ligger under OM på föreningens facebook sida. Jag började läsa och blev lite förbryllad. Så jag gick in på föreningens hemsida, där stadgarna också finns, och läste samma paragraf. Paragraf 3 i stadgarna. Då upptäckte jag att det står olika saker på hemsidan och på föreningens facebok sida.

På SOF officiella facebook sida:

"§ 3. Syfte och målsättning

Föreningens syfte är att verka för att de svenska statliga förtjänstordnarna, d.v.s. Serafimer-, Svärds, Nordstjärne- och Vasaordnarna, åter skall kunna tilldelas förtjänta svenska medborgare.

Föreningens målsättning är Sveriges riksdag tar beslut som upphäver ordensreformen (Prop. 1973:91), nämligen att återuppväcka Svärds- och Vasaordnarna samt att åter tillåta att svenska medborgare tilldelas Serafimer-, Svärds, Nordstjärne- och Vasaordnarna.

Föreningen skall söka uppnå detta genom att skapa opinion för frågan i Sveriges riksdag, regering, de politiska partierna, samt hos organisationer och allmänheten.

b. Svenska ordensföreningen (SOF) har vidare till ändamål att stödja och främja faleristisken i Sverige (läran om bärbara utmärkelser), genom att anordna föredrag, utställningar och visningar med faleristisk anknytning samt att utgiva eller medverka vid utgivandet av vetenskapliga arbeten i ämnet (www.medalj.nu; och Svensk Numismatisk Tidskrift). Föreningen får även verka på annat sätt för det faleristiska intressets höjande.

c. Föreningen verkar också som remiss- och expertinstans inom faleristik."

På föreningens hemsida:

"§ 3. Syfte och målsättning

Föreningens syfte är att verka för att de svenska statliga förtjänstordnarna, d.v.s. Serafimer-, Svärds, Nordstjärne- och Vasaordnarna, åter skall kunna tilldelas förtjänta svenska medborgare.

Föreningens målsättning är Sveriges riksdag tar beslut som upphäver ordensreformen (Prop. 1973:91), nämligen

  • att återuppväcka Svärds- och Vasaordnarna samt
  • att åter tillåta att svenska medborgare tilldelas Serafimer-, Svärds, Nordstjärne- och Vasaordnarna.                                                                                                

Föreningen skall söka uppnå detta genom att skapa opinion för frågan i Sveriges riksdag, regering, de politiska partierna, samt hos organisationer och allmänheten."

Vilken av dessa två skrivningar det är som är gällande vet jag inte. Jag skulle sätta mina pengar på att det borde vara stadgarna på hemsidan.

Efter det jag hittat så drar jag slutsattsen att det inte hänt någonting som främjat syftet med denna förening. 

Nu kommer vi ju få se hur länge föreningen kommer leva. Som det ser ut just nu med den parlamentariska utredningen som kommer starta efter valet vad den kommer att säga. Kommer ordensväsendet att återupplivas så kommer ju föreningens syfte ha uppnåtts och då finns inte längre något syfte med föreningen.

En annan sak som är lite förbryllande och jag är undrade över är om medlemmarna i föreningen vet om den diskussion som förts på medalj.nu.

Den som brukar vara inne på medalj.nu har sett att det förekommer en diskussion om en oäkta riddarorden. Där har även ordföranden för SOF blandat sig in. Där han som ordförande för SOF argumenterar för denna oäkta riddarorden. Detta är mycket märkligt anser jag att han som ordförande för en förening som har i syfte att verka för det svenska statliga förtjänstordnarna argumenterar för en utländsk oäkta riddarorden. Dvs. Han för talan för alla medlemmar i SOF. Så jag tolkar det som att medlemmarna i SOF har ställt sig bakom ordförandets uttalande om denna oäkta riddarorden. Om inte så är fallet så har ordföranden, enl mig, gjort något som allvarligt skadar föreningen. Och som det står i § 9 i stadgarna.

§ 9. Uteslutning

Medlem som klart bryter mot föreningens stadgar eller målsättning eller uppenbarligen skadat föreningens intressen, kan av styrelsen uteslutas. Den uteslutne har rätt att överklaga beslutet vid medlemsmöte, där den uteslutne har rösträtt.

Här anser jag att ordföranden borde uteslutas pga att han brytit mot föreningens stadgar och har uppenbarligen skadat föreningens intresse. Men det är inte upp till mig, eftersom jag inte är medlem. Det är upp till styrelsen i SOF att bestämma detta. Så detta kommer nog aldrig att genomföras eftersom två av styrelseledamöterna är medlemmar i denna oäkta riddarorden som diskuteras, samt att den fjärde i styrelsen är gift med ordföranden.

Det är lite bekymmersamt för faleristiken som intresseområde i Sverige.

24 Aug 2018

Välkommen

sundbom.png

Länkar

Skriv in din e-post här nedan för att komma med i listan. Jag skickar då ett e-post till dig när jag har skrivit något nytt i bloggen. Du kan även svara på dessa e-post med feedback eller ge tipps om saker du vill att jag tar upp i min blogg. Du kan när som helst ångra dig och gå ur listan.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
medalj orden silvermedalj medalj bilder silver Bärandebestämmelser Medaljers bärande Förtjänstecken