HvBM beslutare ändrat

Medinflytandet är stort inom Hemvärnet. Det finns på olika nivåer i hemvärnet olika råd. Det börjar på plutonsnivån med plutonens timmer sedan kompaniråd och sedan bataljonsråd. Nästa nivå är Hemvärnsråd. Inom varje utbildningsgrupp finns ett Hemvärnsråd. En eller flera hemvärnsbataljoner, och dess råd, är knutna till en utbildningsgrupp. 

Tidigare har den beslutande instansen för tilldelning av Hemvärnets Bronsmedalj varit de olika Hemvärnsråden. Men nu har detta ändrats till att beslutet om tilldelning kan beslutas på bataljonsrådet. Detta betyder att varje bataljonråd "själva" kan tilldela en person HvBM. Det enda bataljonsrådet tidigare kunde besluta om var hemvärnets brons plakett.

Detta är både bra och dåligt. Det finns ingen rikslikare vad tilldelnignskriterierna egentligen betyder. Så dessa kriterier kommer säkert tolkas olika i varje bataljonsråd. Det finns 40st Hemvärnsbataljoner i Sverige. 

HvBM instifftades för att snabbt kunna ges ut till personal som gjort något utöver vad tjänsten kräver. Genom att "sänka" vilken som kan besluta om tilldelning så närmar man sig den ursprungliga tanken med denna medalj. Vilket jag tycker är bra.

Risken är att det kan bli inflation i HvBM vilket gör att värdet av medaljen nedvärderas. Det är fortfarande viktigt att vara ganska restrektiva med tilldelningen.

/images.jpg

EDIT:

Har fått följande förklarat till mig. Detta gäller inom MRM, MilitärRegian Mitt. 

Bataljonsråden beslutar om tilldelning av HvBM men denna tilldelning måste godkännas av chefen för utbildningsgruppen. En lite märklig gång kan tyckas. 

6 May 2020

Välkommen

sundbom.png

Länkar

Skriv in din e-post här nedan för att komma med i listan. Jag skickar då ett e-post till dig när jag har skrivit något nytt i bloggen. Du kan även svara på dessa e-post med feedback eller ge tipps om saker du vill att jag tar upp i min blogg. Du kan när som helst ångra dig och gå ur listan.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
medalj orden silvermedalj medalj bilder silver Bärandebestämmelser Medaljers bärande Förtjänstecken