Inför medalj för bloddonation

Hittade bestämmelserna för de utmärkelser som Finlands röda kors delar ut. Sist i dokumentet så står det om utmärkelser som beviljas blodgivare, stamcellsdonatorer och gemenskaper som arrangerar blodgivning.

Finska röda korset delar ut sin förtjänstmedalj i silver och brons till blodgivare och donatorer. Silver medaljen efter minst 400 blodgivningar och brons efter mins 300 blodgivningar.

Började tänka lite… Är det vanligt att ge ut en medalj för bloddonationer? Efter lite efterforskning och hjälp så kom det fram att det inte är ovanligt att olika länders röda kors delar ut medaljer för just bloddonation. Vad jag kommit fram till finns det 9 st. länder i Europa som tilldelar medaljer för bloddonation. Finland, Bulgarien, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Polen, Tyskland, Österrike och Ungern.

Men tyvärr inte Svenska röda korset. Men varför inte, antingen instifta en ny, eller använda sina gamla medaljer man redan har i Svenska röda korset. Svenska röda korset har 3 stycket medaljer och förtjänsttecken:

Svenska Röda Korsets förtjänstmedalj i guld av 5:e storleken. Delas ut för omfattande och hängivet aktivt frivilligarbete i regel minst 20 år.

/0770ef3f-3c36-4b65-83ef-7859d9271c36.jpg

Svenska Röda Korsets förtjänstmedalj i silver av 8:e storleken. Innan man kan komma ifråga för förtjänstmedalj i silver, måste man ha tilldelats förtjänsttecknet och att det gått 3-5 år emellan, samt att man varit aktiv i svenska röda korset minst 10 år.

/cb88452d-6aec-48de-bb4f-c3591765e657.jpg

Svenska Röda Korsets förtjänsttecken av 8:e storleken. Förtjänsttecken ges för förtjänstfulla insatser inom svenska röda korset i minst 5 år.

/265354865_6e16c9bf-3b2b-4b78-a040-ccb98fb53224.jpg

I Sverige får du ge blod 3 gånger per år om du är kvinna och 4 gånger per år om du är man. Så att komma upp i 300 gånger skulle ta 100 år för kvinnor och 75 år för män. Lite väl lång tid kanske….       

I Finland säger man att mellan två blodgivningar bör man hålla en paus som för män är minst 61 dygn och för kvinnor minst 91 dygn. Vid plasma- och trombocytgivning är intervallet kortare. Det är ungefär lika mellan Sverige och Finland i antal gånger per år. I Finland får man ge något fler gånger per år.

Så att instifta en utmärkelse som i teorin nästan är omöjlig att få är ju bara knäppt. Om man tittar på de andra länderna hur de tilldelar denna typ av utmärkelser så varierar det lite. Antingen är det beroende på antal donationer man gör eller så är det antal år man varit aktiv blodgivare. Eftersom det är olika antal gånger man får ge blod per år, beroende på om man är man eller kvinna, så kanske man bör se till antal år man är aktiv blodgivare. Statistiken jag hittat på blodgivare i Sverige så räknas man som aktiv om man ger blod minst en gång per år.

Så jag ser några alternativ till förslag för att ge ett erkännande från Svenska röda korset till alla blodgivare.

  1. Instifta ett förtjänsttecken i brons. Tilldela förtjänsttecken i silver/brons vid 10/5 års aktiv blodgivning. Utseendet på förtjänsttecken i brons bör vara samma som för silver.
  2. Tilldela förtjänsttecken i silver till blodgivare som har 10 års aktiv blodgivning samt tilldela förtjänstmedalj i silver till blodgivare som har 15 års aktiv blodgivning.
  3. Instifta helt nya medaljer/förtjänsttecken för bloddonation.

Mycket beror på hur mycket detta skulle kosta för röda korset om man införde det. Om man tittar på statistiken mellan 2010 och 2016 så är antalet aktiva, som ger blod minst en gång per år, i snitt ca 226,000 personer. Antalet nyregistrerade blodgivare mellan samma period är ca 46,000 personer per år. Så kostnaden kommer vara relativt hög om alla ska få sin medalj. Alla är inte intresserad av att få en medalj. Så man kan göra så att de som är intresserade får köpa sin medalj. Då skulle det inte bli så dyrt för röda korset.

26 Mar 2018

Välkommen

sundbom.png

Länkar

Skriv in din e-post här nedan för att komma med i listan. Jag skickar då ett e-post till dig när jag har skrivit något nytt i bloggen. Du kan även svara på dessa e-post med feedback eller ge tipps om saker du vill att jag tar upp i min blogg. Du kan när som helst ångra dig och gå ur listan.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
medalj orden silvermedalj medalj bilder silver Bärandebestämmelser Medaljers bärande Förtjänstecken