Kungliga Örlogsmannasällskapet (KÖMS)

Kungliga Örlogsmannasällskapet, KÖMS, stiftades den 15 november 1771 i viceamiral Christoffer Falkengrens bostad Långa Raden 4 på Skeppsholmen. KÖMS är Sveriges äldsta och förmodligen även en av världens äldsta militärvetenskapliga samfund och kan snart se tillbaka på en mer än 250-årig verksamhet. Örlogsmannasällskapets valspråk är ”Med förstånd och styrka”.

Vid sammanträdet den 26 juni 1805 lät Gustav IV Adolf meddela:

Till Oss haven I underdånigst avgivit berättelse om det i Karlskrona varande Örlogsmanna-Sällskapets uppkomst och tillväxt samt till befrämjande av sällskapets ytterligare förkovran i underdånighet anhållit om Vårt omedelbara nådiga hägn för detsamma samt tillstånd att såsom ett dyrbart vedermäle av detta hägn och beskydd få kalla sig Kungliga Örlogsmannasällskapet, varjämte I till oss överlämnat de stadgar, varom sällskapet vid dess inrättning år 1771 överenskommit, och tillika begärt, att Wi i nåder täcktes tilldela detsamma sådana stadgar, som Wi pröva det efter en ökad vikt och betydelse till framtida efterlevnad hava av nöden. I anledning härav är till Eder Vår nådiga vilja och befallning, att I försäkren detta nyttiga samfund om det nådiga hägn och beskydd, varmed Wi vilja detsamma omfatta, ävensom det Wi tillåta, att det hädanefter får kalla sig Kungl. Örlogsmanna-Sällskapet; viljandes Wi oss framdeles i nåder yttra över de för sällskapet till Vår nådiga prövning inlämnade stadgar.
Stockholms slott den 9 maj 1805

Från den 9 maj 1805 är KÖMS en av de kunglig akedemierna. 

Kungl. Örlogsmannasällskapet består av 348 ledamöter varav:

Tre Förste hedersledamöter
Tjugosex Hedersledamöter
Tvåhundranittionio Ordinarie ledamöter
Tjugo Korresponderande ledamöter

Faleristiskt så har KÖMS 3 stycken medaljer de kan dela ut till förtjänta personer samt ett hedersomnämnande. Dessa medaljer är äldre medaljer som gjordes bärbara 1999. 

Kungl. Örlogsmannasällskapet guldmedalj (KÖGM) utdelas till individ inom eller utom akademien för synnerligen framstående gärningar inom akademiens ansvarsområde.

Som jag sa inledningsvis ser det rätt bra ut. Det är lite detaljer som ska till för att det ska se bra till jätte bra ut och inte bara rätt bra. Dock så bör KÖMS tillse att inga oäkta ordnars utmärkelser mm bärs på deras tillställningar. 

Är det någon som känner igen de utmärkelser som är inringade? Jag vet inte och är nyfiken på vad de är.

Hör gärna av er till mig. 

/fraga-2018_1.jpg/fraga-2018_7.jpg

21 Oct 2020

Välkommen

sundbom.png

Länkar

Skriv in din e-post här nedan för att komma med i listan. Jag skickar då ett e-post till dig när jag har skrivit något nytt i bloggen. Du kan även svara på dessa e-post med feedback eller ge tipps om saker du vill att jag tar upp i min blogg. Du kan när som helst ångra dig och gå ur listan.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
medalj orden silvermedalj medalj bilder silver Bärandebestämmelser Medaljers bärande Förtjänstecken