Längd på original- samt miniatyrmedalj

Hur stor en medalj är finns det direktiv om. Normalt i Sverige är att vi pratar om olika storlekar på original medaljen. Där använder vi Berch skalan, eller Mensura magnitudinis Nummorum. Skalan är uppkallad efter des skapare Carl Reinhold Berch (född 29 jan 1706 och död 22 dec 1777). Skalan publicerades första gången 1773 i Berchs verk Beskrifning öfwer swenska mynt och kongl. Skåde-penningar. Ursprungligen täckte skalan 26 ”storlekar” efter diametern av medaljen i millimeter. I dag så används endast 6 av dessa ”storlekar”, där 18:e storleken (56mm) är den största. Den vanligaste storleken på medaljer, som bärs i band på bröstet, är 8:e storleken (33mm).

18:e storleken har en diameter av 56 mm (Bärs normalt i kedja eller band om halsen)

15:e storleken har en diameter av 51 mm (Bärs normalt i kedja eller band om halsen)

12:e storleken har en diameter av 43 mm (Bärs i vissa fall i band om halsen)

8:e storleken har en diameter av 33 mm

6:e storleken har en diameter av 27 mm

5:e storleken har en diameter av 24 mm

Denna skala är endast för själva medaljen i originalstorlek, metall delen, inte med dess medaljband.

Men hur långt ska då bandet vara? Hur lång ska kombinationen band och medalj vara?

Det som styr upp detta inom försvarsmakten, FM, är olika bestämmelser/reglementen. Om man tittar på de två senaste bestämmelserna angående detta i FM. FFS 1996:14 samt Kap 9 i UniBest 2015. Så är det lite upp styrt vad gäller originalmedaljer.

Ur FFS 1996:14

”Ett utmärkelsetecken som bärs på bröstet i tecknets band, skall bäras på bröstets

Vänstra sida. Bandet skall monteras på ett spänne eller en nål. Bandet skall normalt ha en längd av 4,5 cm.

Ur Unibest 2015

”9.1.9.5 Utmärkelsetecken som bärs på bröstet i band.

Ett utmärkelsetecken som bärs på bröstet i tecknets band, bärs på bröstets vänstra sida. Endast en rad medaljer får bäras och monteras på spänne eller nål. Bandet har normalt en längd av 4,5 cm (om medaljen har krona, i övrigt 5,6 – 6,0 cm) och bärs…..”

Detta är det enda som står i dessa två bestämmelser om hur långt bandet ska vara. Den som är nu gällande bestämmelse är UniBest 2015 Kap 9. Så att ta reda på hur lång en medalj bör vara så får man addera själva medaljen. Så en medalj i 8:e storleken (33mm) bör då ha en total läng av mellan 8,9–9,3 cm.

Allt detta gäller enbart originalmedaljer. Vad gäller då för miniatyrmedaljer?

Miniatyr medaljers storlek är inte upptaget överhuvudtaget.

De senaste åren har jag sett miniatyrmedaljer med rätt långa band. De har lika långa band som original medaljerna. Det kanske inte är så märkligt eftersom det enda som är upp styrt i Unibest 2015 är ”Bandet har normalt en längd av 4,5 cm (om medaljen har krona, i övrigt 5,6–6,0 cm)”. Här tror jag att de som håller på med medaljmontering har tolkat att även miniatyrmedaljen ska ha denna längd på bandet.

Så tror jag inte är fallet!

En miniatyr är just vad namnet säger en miniatyr av något annat. I detta fall originalmedaljen. Då bör även bandet bli kortare så att proportionerna blir rätt.

Tittar man på äldre monteringar av miniatyrer så är banden kortare och dessa medaljer ser ut som original medaljerna fast i miniatyr.

Tittar vi till vårt grannland i öst, Finland. Där har de finska ordenskansliet, motsv KMO i Sverige, styrt upp att ett utmärkelsetecken i original ska vara 10 cm långt och ett utmärkelsetecken i miniatyr ska vara 5cm lång. Samt att de säger att ett miniatyrtecken är ca 40 % mindre än ett tecken i original storlek.

Så i Finland är både bandet och själva medaljen upp styrt vad gäller både original samt miniatyr. Men i Sverige är enbart original medaljen upp styrt.

20 Apr 2018

Välkommen

sundbom.png

Länkar

Skriv in din e-post här nedan för att komma med i listan. Jag skickar då ett e-post till dig när jag har skrivit något nytt i bloggen. Du kan även svara på dessa e-post med feedback eller ge tipps om saker du vill att jag tar upp i min blogg. Du kan när som helst ångra dig och gå ur listan.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
medalj orden silvermedalj medalj bilder silver Bärandebestämmelser Medaljers bärande Förtjänstecken