Ny tjänstgöringmedalj till Hemvärnet

Denna medalj nämndes under rikstinget 2017.

Medaljen ser ut som de gamla årstecknen. Dock så var 10 års tecknet i guld tidigare.

Nu blir det intressant om de gamla årsteckenen försvinner och ersätts helt av denna medalj. Det har inte framgått om detta kommer hända.

 /aa2da8f4-fb7f-472b-93ce-8fae42dcd4cb.jpg Bandet till HVtjgSM/GM/GMmemalj

 

/ovriga.jpg/10-ar.jpg

Ytterligare information:
HKV Skrivelse FM2017-17850:2, 2018-09-27

Bestämmelser för Hemvärnets tjänstgöringsmedalj

§1 Grunder

Hemvärnets tjänstgöringsmedalj (HVtjgSM/GM/GMmemalj) är en utmärkelse som tilldelas hemvärnssoldat, hemvärnsmusiker och frivilligpersonal med gällande hemvärnsavtal samt till den som kvarstår i hemvärnet som hemvärnsveteran. Varje enskild tilldelning ska skriftligen beslutas av chef för organisationsenhet.

Den som tidigare erhållit hemvärnets tjänsteårsutmärkelse ska tilldelas tjänstgöringsmedalj med siffertillägg motsvarande det tjänsteårstecken som innehas. Utmärkelsen gäller därför retroaktivt.

§2 Utformning

Medaljen utförs av i tre valörer: silver (försilvrad bronslegering), guld (förgylld bronslegering) och guld med emalj (förgylld bronslegering med skölden emaljerad i blått och med rött i den kungliga kronan). Utmärkelsen utförs i 8:e storleken (33 mm hög). Åtsidan visar en öppen lagerkrans kring Hemvärnets heraldiska vapen. Frånsidan är slät (graveras).

Medaljbandet är gult med ett blått band i vardera kant och i mitten (1/10/13/10/1). På det mittersta fältet fästs tillkommande siffror. Medalj i miniatyr anskaffas inte genom Försvarsmaktens försorg.

Den organisationsenhet som tilldelar medaljen låter gravera frånsidan med hemvärnsbataljonens namn i kortform samt vilket årtal utmärkelsen tilldelades.

Exempel på gravyr:

13.hvbat
2018

Tilläggstecken utgörs av försilvrad siffra 1 och 5 samt förgylld siffra 0, 2, 3, 4, 5, 6 och 7 i likhet med de tilläggstecken/siffror som redan är i bruk i FM (på Försvarsmaktens medalj för internationella insatser).

Till medaljen hör ett diplom i form av hemvärnets diplom med rikshemvärnschefens namnteckning i faksimil och plats för kontrasignering av tilldelande chef.

§4 Tilldelning

A. Medalj i silver
Tilldelas efter 10 avtalsenliga tjänsteår.
Efter 15 avtalsenliga tjänsteår tilldelas försilvrade siffror som tilläggstecken ”15” för montering på medaljband och släpspänne på befintlig medalj. Nytt diplom utfärdas och utdelas tillsammans med siffrorna.

B. Medalj i guld
Tilldelas efter 20 avtalsenliga tjänsteår.
Efter 25 avtalsenliga tjänsteår tilldelas förgyllda siffror som tilläggstecken ”25” för montering på medaljband och släpspänne på befintlig medalj. Nytt diplom utfärdas och utdelas tillsammans med siffrorna.

C. Medalj i guld med emalj
Tilldelas efter 30 avtalsenliga tjänsteår.
Efter 40, 50, 60, 70 respektive 75 avtalsenliga tjänsteår (motsvarande för hemvärnsveteran) tilldelas förgyllda siffror som tilläggstecken för montering på medaljband och släpspänne på befintlig medalj. Nytt diplom utfärdas och utdelas tillsammans med siffrorna.

D. Retroaktiv tilldelning
Vid retroaktiv tilldelning tilldelas endast den högsta valören som mottagaren kan erhålla.

---

Försvarsmakten beslutar att från 2019-01-01 införa Hemvärnets tjänstgöringsmedalj i silver, guld och guld med emalj med siffertillägg 15, 25, 40, 50, 60, 70 och 75.

 

4 Oct 2018

Välkommen

sundbom.png

Länkar

Skriv in din e-post här nedan för att komma med i listan. Jag skickar då ett e-post till dig när jag har skrivit något nytt i bloggen. Du kan även svara på dessa e-post med feedback eller ge tipps om saker du vill att jag tar upp i min blogg. Du kan när som helst ångra dig och gå ur listan.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
medalj orden silvermedalj medalj bilder silver Bärandebestämmelser Medaljers bärande Förtjänstecken