Ny utgåva av Att bära ordnar och utmärkelsetecken från KMO

Nu har KMO get ut en uppdatrerad version av "Att bära ordnar och utmärkelsetecken".

Den hittas HÄR

Detta är en mycket efterlängtad uppdatering för oss med falerstikintresse. Denna publikation är egentligen en förlängning av hur kungen ser på bärandet av utmärkelser mm. Mycket är samma som verison 2010 men en del nyheter finns.

Under delen Allmänt och Anm 5. nämns sällskapsordnar (motsvarande). Detta är nytt och här påpekar man att dessa dekorationer Aldrig bärs utanför respektive sällskapsornars egna sammankomster. Längre ned på den sidan, sid 4, Anm 2. Har KMO förtydligat att utmärkelser med kunglig krona och/eller  kungligt porträtt ska bäras närmast hjärtat. Då sanktioneringen av statschefen har större dignitet än medaljer utan krona och/eller porträtt. Även om de andra utmrkelserna är utgivna av officiella institutioner såsom t.ex Försvarsmakten, FM. Detta gör att KMO och FM har olika bärandeordning. Det är ett dilemma att det finns två olika bärandeordningar för civila och militärer. FM borde underställa sig vad statschefen säger i denna fråga.

Längst ned på sidan 4 nämner man även att när man ska mottaga en ny utmärkelse så ska mottagaren ha s.k "bart bröst" dvs man ska inte bära andra utmärkelser när man ska mottaga en ny. Detta för att inte fokus ska tas från den nya utmärkelsen.

På sidan 7 angående storkors så nämner man i anmärkning 3 att gradband inom sällskapsordnar (motsvarande) bärs alltid utanpå frackrocken, inte under. Storkorsband av officiell statsorden bärs härvidlag inte, endast kracshan. Så min tolkning är att kraschan från officiel statsorden är ok att bära till tillkomster inom en sällskapsorden (mostavarande) men inte tvärt om.

På sidan 13 angående bärande på mörk kostym har män även tagit upp bärandet av ordenskanpp (boutton) eller clips i knapphålet för att ange ordensinnehav.  Undrar om detta med boutton, rosett eller clips även gäller andra utmärkelser. T.ex FMGUSM etc.

Det lilla som står om bärande på M/87 stämmer inte riktigt med vad som står i Unibest. Först är bilden fel, själva medaljen ska vila på ficklocket inte över. Sedan så står det i Unibest att högra kansten på monteringen ska vara i kant med högradelen på ficklocket. från bäraren sett och inte placeras på slaget. Det är oklart om det har varit några diskutioner med HKV inför denna uppdatering.

Sedan så pratar man fortfarande enbart om bandets längd och inte hela medaljen med band. Mitt förslag är att titta på vårt granland Finland. Där säger de att ett original utmärkelsetecken skall vara 10cm högt och ett miniatyrtecken 5cm högt.

4 Sep 2019

Välkommen

sundbom.png

Länkar

Skriv in din e-post här nedan för att komma med i listan. Jag skickar då ett e-post till dig när jag har skrivit något nytt i bloggen. Du kan även svara på dessa e-post med feedback eller ge tipps om saker du vill att jag tar upp i min blogg. Du kan när som helst ångra dig och gå ur listan.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
medalj orden silvermedalj medalj bilder silver Bärandebestämmelser Medaljers bärande Förtjänstecken