Ny utgåva av Unibest 2015

Det har kommit en uppdatering av Unibesst2015 som fastställdes i augusti 2018. Jag har bara ögnat igenom den lite snabbt vad gäller kapitel 9 Utmärkelser. Här listar jag det jag tycker är lite märkligt eller saker som borde förtydligas ännu mer.

Under punkten 9.1 Allmänt så nämner man att ”Utmärkelsetecken markerade med fet stil delas fortfarande ut.” Så när man kommer ned till punkten 9.4.1. Officiella svenska utmärkelsetecken där man radar upp de svenska utmärkelsetecken som får bäras till uniform så är Medaljen för tapperhet i fält/till sjöss fet markerad. Betyder det att den fortfarande delas ut?

9.1.2. Svenska utmärkelser

Om organisationsenhet getts tillstånd att nyttja även bronsmedalj, ska sådan medalj utdelas synnerligen restriktivt och helst läggas vilande eftersom bronsvalören numera reserverats för minnes- och kampanjmedaljer.

Detta är lite intressant eftersom t.ex hemvärnet delar ut bronsmedaljer, HvBM. Ser Försvarsmakten att Hemvärnet hällst ska lägga sin bronsmedalj vilande?

9.1.8. Förkortningar

Klartext                               Förkortning

med spänne                          msp

med bandspänne                  mbdsp

Vad är skillnaden på ett spänne och bandspänne?

9.3.2. Utmärkelsetecken som bärs på bröstet i band

9.3.2.1 Medaljer

Ett utmärkelsetecken som bärs på bröstet i tecknets band, bärs på bröstets vänstra sida. Endast en rad medaljer får bäras och monteras på spänne eller nål. Bandet har normalt en längd av 4,5 cm (om medaljen har krona, i övrigt 5,6 – 6,0 cm).

Varför pratar man enbart om längden på bandet? Borde det inte stå totallängd på medalj med band. Medaljer har olika storlekar 5:e eller 8:e storlek osv. Så att enbart prata om bandets längd anser jag vara lite fel. Sedan så tar man inte upp miniatyrmedaljenslängd. Det jag ser på ny monterade miniatyrer så har de en tendens att vara lika långa som original medaljerna. Detta anser jag vara helt fel. Tittar man på äldre monteringar av miniatyrer så är banden kortare. Detta för att, precis som namnet säger, en miniatyr är just en miniatyr av original medaljen. Både bandet och själva medaljen ska vara miniatyr av originalet även då i längd.

På innerkavaj m/48 fäst utmärkelsetecknet med bandets övre raka del 6-8 cm rakt nedanför spetsen på vänstra kavajslaget och intill detsamma.

Bär man utmärkelserna på detta sätt så kommer dessa att hamna på magen. Det ser helt skumt ut. Se bilden på HKH prinsen under veterandagen 2018. Hans utmärkelser har han satt så de försvinner under slaget. Ska man följa Unibest så är detta fel. Dock så anser jag det se bättre ut än att ha medaljerna på magen.

/img_5156.jpg

9.3.2.2 Släpspännen

  • På innerkavaj m/48 bärs släpspännen med övre delen på motsvarande ställe som övre delen av medalj i band skulle ha fästs.

Samma problem uppstår med släpspännen, se ovan.

Normalt bärs tre band men högst fyra band får bäras i bredd. Ny rad bör påbörjas efter tre band i bredd. Att bära fler än fem rader med utmärkelser i originalstorlek är oftast olämpligt.

  • Högst åtta miniatyrband bärs i bredd innan ny rad påbörjas. Som mest får 30 utmärkelser i miniatyrband bäras (5 rader).

När man pratar om ”normala” släpspännen så säger man att bära fler än 5 rader är oftast olämpligt. Sedan när man pratar om miniatyrband så säger man, som mest får 30 utmärkelser i miniatyrband bäras (5 rader). Min tolkning är att det är mer upp styrt hur många miniatyrband du får bära än ”vanliga” släpspännen. Lite märkligt…

9.4.2.1 Kategori J. Halvofficiell orden

  1. Johanniterorden

a, RRJohO

b, RJohO

Lite märklig förkortning. "RRJohO" går inte att använda eftersom "RR" betyder "Riddare av Ryska" följt av ordensnamnet. RRJohO uttyds alltså Riddare av Ryska Johanniterorden. Förkortningen ska vara R-RJohO. Notera bindestrecket.

9.4.3.1 Kategori L. Övriga medaljer med generellt bärandetillstånd på försvarsmaktens uniformer.

Medalj med krans bärs alltid som enskild medalj. Silvermedalj ersätter bronsmedalj oavsett antal stjärnor på bronsmedaljen. I det fall någon tilldelas någon av Hemvärnets Kungliga medaljer från kategori K ersätter denna eventuellt erhållen medalj från hemvärnet från kategori L utom medalj med krans.

Så vad betyder egentligen detta.. Jo det betyder att för de som tilldelas HvBM och sedan får HvSM så får den personen inte bära sin HvBM längre. Oberoende på hur många stjärnor på HvBM. Dock får du HvBM med krans så kan du bära denna även om du blivit tilldelad HvSM. Denna skrivningen begränsar antalet medaljer hemvärnssoldater kan bära. T.ex har någon blivit tilldelad 3st HvBM och HvSM och sedan blir tilldelad HVSM så kan den personen bara bära en medalj. Av 5 tilldelade medaljer kan enbart en bäras.

Minnesmedaljer i kategori L.

Den som tilldelats flera minnesmedaljer i kategori L bör endast bära en sådan!

Minnesmedaljer bärs efter övriga medaljer i kategori L samt i det fall fler än en medalj bärs, i ordning efter instiftandet.

Vad är det som gällare egentligen? Det är det berömda ordet BÖR i ett reglemente. Hur ska man tolka det? Först säger man att enbart en bör bäras och i nästa mening säger man att det är ok att bära fler.

Hemvärnets medaljer i kategori L är HvSMmkrans, HvSM, HvBMmkrans, HvBMm3stjärn. HvBMm2stjärn och HvBM. Dessa medaljer ligger först i listan över Kategori L. Övriga medaljer med generellt bärandetillstånd på försvarsmaktens uniformer. Efter dessa medaljer står det följande.

Övriga icke officiella förtjänstmedaljer i kategori L bärs i ordning enligt lista nedan. Medaljerna bärs med guld före silver och silver före brons samt i övrigt i ordning efter instiftandet.

Denna skrivning fanns inte med i den tidigare utgåvan. Så enligt min tolkning så ska Hemvärnets medaljer vara före alla andra medaljer i kategori L. Vad mer som är lite intressant är Rikshemvärnschefens brons och silvermedaljer. Dessa är inte upptagna i Unibest. Vad betyder detta? Att dessa medaljer inte har bärandetillstånd? Eller betyder det att dessa egentligen är ”vanliga” HvBM och HvSM och inte räknas som enskilda medaljer?

9.4.7. Hemvärnets veteran- och årstecken

Endast ett årsmärke eller veterantecken får bäras (på vänster bröstficka).

Detta är också lite intressant eftersom i HvH 2018 står att veterantecknet skall sitta ovanför vänster bröstficka. Men det står även i HvH 2018 att Unibest 2015 gäller. Dock så bidrar det till förvirring när det står två olika saker i Försvarsmaktens dokument. Med denna skrivning i Unibest så betyder det att en hemvärnsveteran enbart kan bära sitt veterantecken eller ett årstecken. Veteraner i Hemvärnet får även årstecken fast de är veteraner och inte behöver genomföra något kontrakt. Så här är en till sak som någon kan bli tilldelad som kommer hamna i en låda, eller så bryter man mot Unibest och bär enligt HvH2018.

 

4 Sep 2018

Välkommen

sundbom.png

Länkar

Skriv in din e-post här nedan för att komma med i listan. Jag skickar då ett e-post till dig när jag har skrivit något nytt i bloggen. Du kan även svara på dessa e-post med feedback eller ge tipps om saker du vill att jag tar upp i min blogg. Du kan när som helst ångra dig och gå ur listan.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
medalj orden silvermedalj medalj bilder silver Bärandebestämmelser Medaljers bärande Förtjänstecken