Oäkta Riddarordnar I Sverige

Här nedan är en lista på de Självutnämnda/oäkta riddarordnar i Sverige.

Kriterier för äkta riddarordnar:

 1. Varje självständig stat har rätt att instifta sina egna förtjänstordnar och -dekorationer och fastställa deras särskilda stadgar. Men det måste vara klart att endast de högre graderna av sådana statsordnar can sägas vara av ridderlig rang, förutsatt att de förlänas av kronan eller av en “pro tempore” ledare av en traditionell stat.
 2. Dynastiska (eller familje- eller hus-) ordnar som jure sanguinis tillhör ett suveränt furstehus (det vill säga härskande eller f.d. härskande furstehus vars suveräna rang erkändes vid Wienkongressen 1814 eller senare) behåller sin fulla historiska, ridderliga, nobla och sociala validitet, oberoende av alla politiska förändringar. Det är därför ansett som ultra vires att någon republikansk stat skulle genom lagstiftning eller administrativ praxis att blanda sig i prinsliga dynastiska familje- eller husordnar. Att de inte erkänns officiellt av nya regeringar påverkar inte deras traditionella validitet eller deras accepterade status i internationella heraldiska, ridderliga eller adliga kretsar.
 3. Det är allmänt erkänt av jurister att sådande ex-suveräner som inte har abdikerat har en annan position än tronpretendenter och att de under sin livstid bibehåller sin fulla rätt som “fons honorum” vad avser även sådana ordnar som de är stormästare över som i annat fall skulle klassificeras som stats- och förtjänstordnar.
 4. Även om privatpersoner av hög ställningen en gång i tiden - för många århundranden sedan - kunde instifta och verkligen instiftade några oberoende riddarordnar, några vilka inom sinom tid kom att få avsevärd presitge och erhöll formell validitet från kyrkan och kronan, så har sådana rättigheter att instifta ordnar för länge sedan fallit i obruklighet och nuförtiden måste riddarordnar som vi förstår termen alltid stamma från eller vara - genom lång och oavbruten tradition - under beskyddarskap av huvudmän eller av furstehus med erkänd suverän rang.
 5. Staters och övernationella organisationers erkännande av ordnar vilka själva inte har egna ordnar, och i vilkas konstitutioner inga föreskrifter finns för erkännande av ridderliga och adliga institutioner, kan inte accepteras som varande validering av suveräniteter, eftersom just sådana suveräniteter har avsagt sig utövandet av heraldisk jurisduktion. En ordens internationella "status" vilar i själva verket på rättigheterna hos fons honorum, vilka, enligt traditionen, måste tillhöra den auktoritet genom vilken just denna orden förlänas, beskyddas eller erkänns.
 6. Den enda existerande orden med prerogativet "suverän" är den av S:t Johannes av Jerusalem, benämnd av Rhodos, benämnd av Malta, vars internationella högkvarter överfördes till Rom 1834, och vars internationella diplomatiska "status" som en oavhängig icke-territoriell stat är erkänd officiellt av Den Heliga Stolen och av många andra regeringar

I korthet, något förenklat: för att det ska vara en riddarorden, så måste stormästaren (eller möjligen beskyddaren) vara huvudmannen för ett nu regerande furstehus eller ett tidigare regerande allmänt erkänt furstehus.

 • Tempelherreordnarna - The Orders of the Temple of Jerusalem
 • S:t Lazarus orden av Jerusalem - The Military and Hospitaller Order of St Lazarus of Jerusalem (Alla grenar)
 • Johanniter-/Malteserordnarna - The Orders of St John / of Malta
 • Militare Ordine del Collare di Sant'Agata dei Paternò (MOC)
 • Ordo Sancti Constantini Magni
 • The Equestrian, Secular and Chapterial Order of St Joachim
 • Niadh Nask / Nia Naisc
 • Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Ignacio de Loyola
 • The Holy Military Order of Saint Adrian and Saint Sebastian
 • Orthodox Order of St Anna
 • The Order of St Andrew - 1688
 • Orden Bröderna Kristi Ridderskap av Människors Frälsare Jesu Kristi (I.H.S.+O.F.M.C.)
 • Frälsarens och den Heliga Birgittas av Sverige riddarorden - Ordine Militare del Santissimo Salvatore e di Santa Brigida di Svezia
 • S:t Stanislas orden - The Order of St Stanislas
 • S:t Josefs Orden av Malta
 • The Holy Order of St Martin de Porres
 • Sovereign Chivalric Order of Prince Daniel of Kholm
 • Sovrano Ordine Militare ed Ospitaliero di Santa Maria di Gerusalemme Teutonico Dinastico di Svevia
 • Chivalric Order of La Mancha

Det har även dykt upp en oäkta Sankt Mikaels av vingen orden. Jag har nämt detta tidigare HÄR.

Känner ni till flera oäkta riddarordnar i Sverige så hör gärna av er till mig så lägger jag till dessa till listan.

 

Välkommen

sundbom.png

Länkar

Skriv in din e-post här nedan för att komma med i listan. Jag skickar då ett e-post till dig när jag har skrivit något nytt i bloggen. Du kan även svara på dessa e-post med feedback eller ge tipps om saker du vill att jag tar upp i min blogg. Du kan när som helst ångra dig och gå ur listan.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
medalj orden silvermedalj medalj bilder silver Bärandebestämmelser Medaljers bärande Förtjänstecken