Onödigt förslag angående riksdagens medalj

I går lade faleristikern och bloggare Phaleristica in ett inlägg om ett förslag från riksdagen att utöka riksdagens medalj med en till större medalj i 12:e storleken. Sedan 2010 får avgående riksdagsledamöter som suttit motsvarande en hel mandatperiod ta emot Riksdagens medalj av förgyllt silver att bäras på bröstet i blått och gult band. Åtsidans motiv är riksdagshusets karakteristiska runda fönster med de tre kronorna.

Bandet ser exakt ut som Hemvärnets förtjänstmedalj i silver. Lite dålig "fantasi" kan tyckas.

/riksdagens-medalj.jfif/hemvarnet.jfif

I inledninge skriver Phaleristica följande.

I juni 2019 tillsatte riksdagsstyrelsen en parlamentarisk kommitté under talmannens ledning med uppdrag att utreda olika praktiska frågor kring riksdagens arbete. Förra veckan lämnade kommittén sitt betänkande: 2019 års riksdagsöversyn.

Bland de många förslagen finns ett som förvånade mig. Riksdagens medalj föreslås nämligen utökas för att kunna delas ut till ledamöterna i två storlekar beroende på tjänstgöringstid och uppdrag, samt även till personer utanför riksdagen. Därmed föregår man på ett olyckligt sätt den översyn av det offentliga belöningssystemet som riksdagen beslutade om i maj 2018 och som just nu utreds av Förtjänstutredningen.

Vidare skriver Phaleristica.

Därför tog jag för givet att riksdagen, som tagit initiativ till reformen, skulle rätta sig efter sitt eget ställningstagande, förklara sin egen medalj vilande och sluta upp bakom det nya belöningssystemet. Oj, så fel jag hade! Det finns tydligen inga planer på att de förmånliga regler som gäller för riksdagens ledamöter ska läggas åt sidan. Tvärtom.

Jag kan inte mer än hålla med om det Phaleristica skriver. Det är mycket märkligt att riksdagen synes tycka att de ska stå över de nya belöningssystemet som nu utreds. Detta bidrar inte till att reducera politikerföraktet utan tvärt om. 

En anledning till ordensreformen 1975 var att ordnarna utdelades per automatik mer än för förtjänter. Nu i detta förslag så kommer riksdagens ledamöter att bli tilldelad riksdagens medalj per automatik beroende på antal år som riksdagsledamot och beroende på uppdrag i riksdagen. 

Förslaget i korthet.

Riksdagens medalj i åttonde storleken tilldelas en ledamot som lämnar riksdagen efter minst sex års tjänstgöring i följd. Medaljen i tolfte storleken tilldelas en ledamot som lämnar riksdagen efter minst tolv års tjänstgöring i följd. Medalj i tolfte storleken tilldelas också en ledamot som tjänstgjort minst sex år i följd men inte tolv år, och som under minst fyra år av denna tid varit gruppledare, utskottsordförande, talman eller vice talman. Riksdagens medalj kan också tilldelas andra än ledamöter som har gjort särskilt eller synnerligen förtjänstfulla insatser för riksdagen.

Så en riksdagsledamot kan får en medalj i åttonde storleken efter sex år medans en vanlig dödlig statsanställd måste vänta i 30 år på sin medalj, Nit och Redlighet i rikets tjänst, NOR. Att arbeta 6 år i riksdagen kanske motsvarar att vara officer eller polis i 30 år.....

En anna otroligt konstig sak som Phaleristica tar upp är följande..

Om Förtjänstutredningen kommer fram till att talmannen bör kunna nominera personer till utmärkelser inom ordensväsendet bör en utgångspunkt vara att personer som gjort riksdagen synnerligen stora tjänster föreslås få en sådan utmärkelse. Skulle en person – mot förmodan – i något fall inte tilldelas en ordensutmärkelse, trots talmannens nominering, bör personen i stället kunna tilldelas riksdagens medalj.

Läs den sista meningen noga, Phaleristicas fetning. Med detta verkar det som om riksdagen vill ha möjlighet att kringå det officiella belöningssystemet om detta fattar fel beslut!? 

Jag säger samma sak som Phaleristica.

Uppmaning

Jag vädjar till Sveriges riksdag att inte gå vidare med förslaget om riksdagens medaljer utan istället invänta det förslag till modernt, sammanhängande offentligt belöningssystem som Förtjänstutredningen kommer att presentera i juni.

Läs hela Phaleristicas inlägget HÄR.

2 Oct 2020

Välkommen

sundbom.png

Länkar

Skriv in din e-post här nedan för att komma med i listan. Jag skickar då ett e-post till dig när jag har skrivit något nytt i bloggen. Du kan även svara på dessa e-post med feedback eller ge tipps om saker du vill att jag tar upp i min blogg. Du kan när som helst ångra dig och gå ur listan.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
medalj orden silvermedalj medalj bilder silver Bärandebestämmelser Medaljers bärande Förtjänstecken