Sjöofficerssällskapet i Stockholm (SOSS) Jubileumsbal 2019

Jag pekar inte ut någon personligen utan enbart det sättet utmärkelserna mm är burna. Så till de personer på bilderna, ta det inte personligen utan ta det som en möjlighet till att lära er.

Sjöofficerssällskapet i Stockholm, SOSS, bedriver ett mycket bra arbete och har mycket trevliga tillställningar. De ger ut stipedier och ekonimiskt stöd genom Sjöofficerarnas Enskilda Understödsfond. Sällskapet är, som det står på deras hemsida.

....(SOSS) är den för officerare i marinen (YO/RO) historiska, centrala och självklara mötespunkten....

När något utländskt örlogsfartyg är i Stockholm på besök så har SOSS så kallat Beer call på Kastellet. Då kan medlemmar i SOSS träffa besättningen över en öl eller två. De har luncher mm mm.

För att bli medlem i SOSS står följande på hemsidan.

Den som är eller har varit officer i marinen (yrkes- eller reservofficer, såväl taktisk som specialist) kan bli ordinarie medlem i SOSS, liksom ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Idag kan även officerare från armen och flygvapnet, samt värnplikiga officerare från marinen bli "extra medlemmar" i SOSS.

SOSS grundades 1849 så den 30 november 2019 genomfördes jubileumsbal för att fira sin 170-åriga verksamhet. Regalskeppsbalen genomfördes på Vasamuseet.

I oktober Innan balen så kontaktade jag SOSS för att påpeka att vid ett antal tillfällen hade jag noterat att på deras tillställningar så var inte bärandet av utmärkelser helt korekt. Jag erkänner att det var ganska sent att påpeka något, men jag tyckte ändå att det var värt det. Jag tycker att ett så eminent sällskap bör följa både traditioner och reglementen. Men tyvärr så verkar det inte vara på det viset.

Det verkar även vara svårt att bära rätt typ av utmärkelser till frack..

BILD BORTAGEN PÅ BEGÄRAN!

Här bärs det släpspännen till frack... Till högtisdräkt bärs ALLDRIG släpspännen utan man bär miniatyrer av utmärkelser. Har man inte miniatyrer är originalutmärkelser nästa man bär. Har man inte någon av original eller miniatyrer så bär inget istället.

Men det varkade svårt att veta vilken typ av utmärkelser som ska bäras till mässdräkt också.

/5.jpg

Jag har aldrig sett någon bära släpspännen till mässdräkt tidigare. Som jag sa ovan. ALDRIG till högtidsdräkt.

Nu till två frågor angående bärande at utmärkelser.

Första frågan: Hur många utbildningstecken kan man bära samtidigt? Tydligen ganska många. Men tyvärr så måste man ibland välja vilket man ska bära. Enbart ett utbildningstecken får bäras på varje plats som det står i Unibest.

Den som har behörighet att bära flera utbildningstecken (svenska eller utländska) får bära ett av dessa (eget val) på varje angiven plats.

Andra frågan: Hur många självutnämnda riddarordnar får man bära till svensk uniform utanför sällskapets verksamhet? Svaret är NOLL! Det är mycket märkligt att medlemmar av de två mest välkända självutnämnda riddarordnar bär sina ordenstecken. Samma gäller för utmärkelser som inte har bärandetillstånd från HKV.

Det är av protokollära skäl inte tillåtet att blanda officiella ordenstecken och icke officiella ordensliknande dekorationer på försvarsmaktens uniformer. Insignier och ordensliknande tecken från ordenssällskap och kamratföreningar får bäras till uniform i slutna sällskap inom respektive sällskaps verksamheter inom riket.

Några random bilder nedan.

Bild 1: För många utbildningstecken samt bärande av självutnämd riddarorden.

/7.jpg

Bild 2: Samma som bild 1.

/3.jpg

Bild 3: Bärande av självutnämd riddarorden. 

/4.jpg

Bild 4: Bärande av utmärkelse utan bärandetillstånd.

/1.jpg

Bild 5: Bärande av självutnämd riddarorden. 

/6.jpg

Som jag sa i inledningen så är detta inget personligt påhopp. Jag vill bara att man börjar bära sina utmärkelser på ett korrekt sätt. Jag får hoppas att SOSS tillser att vid nästa tillfälle så har man styrt upp detta med bärande av utmärkelser.

Lite OT:

Historiska uniformer är trevliga tycker jag. På bilden nedan bärs uniform m/02 för Kustartilleriet med graden Major. Uniformen bärs i stor eller liten parad eftersom epåletter bärs, men jag är inte säker på vilken typ eftersom jag inte sett några bilder på vad för byxor som bärs. Är det stor parad så skall byxorna ha guld revärer. Dock så är det fel modell på paradbältet. Här bärs paradbälte m/39 då det borde bara paradbälte m/02. Dock så vet jag att det är i stort sätt omöjligt att få tag på paradbälte m/02 till denna uniform då jag själv har försökt.

/namnlos.jpg/namnlos2.jpg

Detta var Kustartilleriets första egna uniform. Visst är det så att man tog influenser av andra uniformsmodeller, då detta i stort sätt är en kollet.

Jag tycker att Amfibiekåren bör införa denna uniform som m/ä. Till denna uniform i paradutförandet så bär man båthatt eller som man även säger bicorn. Se bild nedan.

Nedan ses även det rätta bältet till uniformen. Bältet är snarlikt det som bärs av Flottan dock så är färgerna omvända.

Byxorna till paraduniformen är de samma som idag bärs till mässdräkt m/1878 i amfibekåren. Revärerna på byxorna skilljer sig mellan Flottan och Amfibie.

/042s9yxiz1mh.jpg/balte.jpg

Är det någon som har denna typ av bälte så hör jätte gärna av er för jag är mycket intresserad av att få tag på ett. Har allt annat till uniformen laughing

EDIT:

Efter påpekande, tack Patrik, så läste jag i R UniBest2015.

1.3. Historiska uniformer

Uniformer av utgångna modeller benämns historiska uniformer.

Historiska uniformer får tillfälligt bäras i tjänsten enligt förbandschefs bestämmande av personal i tjänst vid traditionsrum, vid jubileer och övriga motsvarande tillfällen. Försvarsmaktens personal får inte utföra annan tjänsteutövning än den tjänst som föranlett att historisk uniform bärs. Militär personal får inte ersätta sällskapsdräkt och högtidsdräkt med historisk uniform och därmed representera Försvarsmakten vid ceremonier, jubileer, fester m.m.

Jag har inte tänkt på vad det står om historiska uniformer tidigare. Men det är ju rätt tydligt vad som gäller.

 

7 Jan 2020

Välkommen

sundbom.png

Länkar

Skriv in din e-post här nedan för att komma med i listan. Jag skickar då ett e-post till dig när jag har skrivit något nytt i bloggen. Du kan även svara på dessa e-post med feedback eller ge tipps om saker du vill att jag tar upp i min blogg. Du kan när som helst ångra dig och gå ur listan.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
medalj orden silvermedalj medalj bilder silver Bärandebestämmelser Medaljers bärande Förtjänstecken