Thailändska utmärkelser ett försök till förklaring

Att bära ordnar, utmärkelser och medaljer är en allmän praxis i Thailand, och det finns otaliga fotografier av militära officerare, statliga tjänstemän, och även politiker i uniform som stolt visa sina utmärkelser. Dessutom har Thailand ett brett utbud av utmärkelser, så en eller flera ordnar och ett antal utmärkelser och medaljer ses ofta tillsammans.

Det verkar som om nästan alla har tilldelats åtminstone en orden av något slag, och många bär insignierna av högre klasser av en order. Idag är de flesta thailändska ordnarna liknande europeiska ordnar. Vissa ordnar kan bara tilldelas statschefer eller till utländska kungligheter, medan andra ordnar är avsett att erkänna militär, polis och regerings tjänstemän för service till nationen. Det finns också en order som erkänner medborgare som bidrar till välfärden av nationen eller till konsten och en order som endast är avsedd för medlemmar av kungafamiljen.

Även om det inte är känt så är ordnar, utmärkelser och medaljer från Thailand bland de vackraste och mest genomarbeta. De är lika ansedda i riket som deras motsvarigheter är i Europa, och vissa går tillbaka till mitten av 1800-talet. I detta blogginlägg kommer jag att försöka presentera Thailändska utmärkelser genom att ge allmän information om deras historia och organisation.

Ni kommer att notera att datum för de kungliga ordnarna, som tillhandahölls av thailändska myndigheter, sammanfaller inte med regeringsperioden. Jag har försökt klargöra skillnaderna i datumen med myndigheterna i Thailand utan framgång. Jag misstänker att ordnarna är bakdaterade, men det här är bara en gissning från min sida.

Kungliga utmärkelser av något slag har förmodligen blivit utgivna i Thailand sedan Sukhothai perioden (1240-talet till mitten av 1400-talet). Det är emellertid klart att vid tiden för Ayuthaya-perioden (1569-1767) var seden att ge ut utmärkelser väl etablerade. Den äldsta befintliga kungliga skriften, kallad lagen om de tre sigillen, kommer från denna period, och det hänvisar till tilldelningen av olika föremål av den regerande kungen. Dessa tidiga utmärkelser var ett uttryck av tacksamhet för tjänster som gjorts till riket eller till den kungliga familjen eller var ett märke för rang för medlemmar av kungafamiljen och vissa tjänstemän. De tog form av kronor, hattar, svärd, brickor, lådor, smyckade ramar, och även paraplyer och betelnötter. Efter Konungariket etablerade regelbunden kontakt med de europeiska staterna så antogs den mer europeiska formen av utmärkelser.

Utländska emissarier och dignitärer har besökt kungariket sedan mycket länge, och portugisiska missionärer var närvarande vid kungliga hovet under Ayuthaya-perioden. Så småningom exponerade västerländska inflytande kungen och hovets tjänstemän till den europeiska traditionen för utmärkelser. De första thailändska versionerna av en europeisk utmärkelse uppträdde under Kung Mongut, Rama lV (regeringstid 1851-1868). 1847 så utökade Rama IV lagen om de tre sigillen genom att skapade en bröststjärna eller Dthara för att äras på jackan. Dtharaen användes av kungen själv, och det fanns inget band till orden. Rama IV senare gav ut olika sorter av Dthara till släktingar som var hov tjänstemän eller generaler. Den här utmärkelsen gavs inget officiellt namn men kallades helt enkelt Dthara. Dthara betyder "stjärna".

Flera tidiga Dthara visas på Kungl. Museet. En visar en avbildar av det stora sigillet för Aiyarapote, en trehövdad elefant bärandes på sin rygg en tron med en spira och flera statliga paraplyer. En Dthara, med en något annorlunda utseende, av det stora sigillet presenterades av Rama IV till sin bror. Den Dthara Rama IV gav till sin militär befälhavare avbildar a khotchasi som bär en krona på sin rygg, khotchasi är ett mytiskt djur med en lejon kropp och ett elefant huvud.

År 1850 reviderades Rama IV ytterligare De tre sigillens lag och skapade Thailändska vita elefantorden, The Most Exalted Order of the White Elephant, och Thailändska Kronorden, The Most Noble Order of the Crown of Thailand, för att erkänna högt uppsatta tjänstemän och utlänningar. Sedan instifftade han 1851 Thailändska orden av de nio ädelstenarna, Noparat eller "Nine Gems" som senare blev the Ancient and Most Auspicious Order ofthe Nine Gems. Ursprungligen var Noparat ett halsband från Ayuthaya perioden som användes av kungen vid hans kröning som ett märke för sitt ämbete, men senare gav kungen en version av Noparat till medlemmar av den kungliga familjen. Noparat kunde bara tilldelas personer i den Buddhistiska tron och de vanligaste mottagarna var medlemmar av den Kungliga familjen. Rama IV lät tillverka en speciell Noparat som han gav till Napoleon IV av Frankrike. Detta är den enda Norparat som tilldelats någon utlänning. I efterhand kan man säga att Rama IV är far till de thailändska ordnarna, utmärkelserna och medaljerna eftersom han gav den nödvändiga början. Men det var hans efterträdare som förstärkte dessa första ansträngningar och lade grunden från vilka moderna thailändska utmärkelser skulle ta sin nuvarande form.

Kung Chulalongkhorn, Rama V (regeringstid 1868-1910) utfärdat det första kungliga dekretet till utmärkelser År 1879. Kungliga dekretet skisserade alla utmärkelser befintliga vid den tiden och ersatte lagen av de tre sigilenl som auktoritet för utmärkelser. Det angav också att utmärkelser skulle vara försedda med lämpliga band och utformad på europeiskt sätt. 1879 års dekret lade grunden för nya utmärkelser som har utvecklats sedan dess. Vid tiden kallades utmärkelser för "regalier" som senare ändrades till "kungl. Thailändska utmärkelser”, ”Royal Thai decorations”.

För närvarande är de thailändska ordnarna, utmärkelser och medaljer klassificeras i fyra breda kategorier. Kategori I är reserverad för utmärkelser som personligen presenterats av kungen till andra kungligheter och till statscheferna. Kategori II innehåller de utmärkelser som är avsedda att erkänna tjänsten till landet, medan kategori III identifierar utmärkelser för service till Kungen. Den sista kategorin, Kategori IV, omfattar utmärkelser och medaljer för tapperhet, service till kungen, vissa jubileumsmedaljer och speciella utmärkelser som Scout Citation Medal.

Kategori I består av endast en order, Thailändska Rajamitrabhorn, The Most Auspicious Order of the Rajamitrabhorn. Denna order är instiftad av den förre kungen, kung Bumibhol Adyudej, Rama IX, den 11 juni 1962. Konungen är den enda thailändaren som bär denna order. Men han utdelade ordern till flera utländska ledare under sin resa runt om i världen i början av 1960-talet och till andra ledare sedan dess. Utländska mottagare inkluderar Heinerich Luebke från Tyskland (1962), kejsarhirohito av Japan (1962), drottning Julianna av Nederländerna (1963), kung Olav V av Norge (1965), och president Ferdinand Marcos av Filippinerna (1968). Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia den 23 feb 2003.

Kategori II består av sju ordnar. Dessa ordnar är normalt utgivna av kungen själv vid olika tillfällen under året eller vid speciella tillfällen. Några av ordnarna kan delas ut av någon som representerar kungen, som t.ex. premiärministern eller den högsta i Försvarsmakten. Följande är en Kort beskrivning av varje order i fallande ordning:

Thailändska Kungliga huset av Chakriorden, The Most Illustrious Order of the Royal House of Chakri, är en en klassig order som i första hand tilldelas direkt nedkommande från grundaren till dynastin Chakri, kung Rama I, och deras makar. För närvarande finns det bara tjugofem uppsättningar av ordenens insignier. Det har varit några utländska mottagare av denna order inklusive drottning Elizabeth II (1960), Charles de Gaulle, Kung Gustaf VI Adolf 25 Oktober 1911, Drottning Louise Mountbatten 21 September 1960 och Prins Bertil av Sverige Hertig av Halland 21 September 1960.

Thailändska orden av de nio ädelstenarna är den andra i prioritetsordningen. Det finns endast tjugosju uppsättningar av insignier för denna orden. Denna orden utvecklades från Noparat. Noparat var ursprungligen ett slags halsband med ett hänge som liknande i design bröststjärnans insignier och kom även senare som en brosch. Eftersom Noparat kan spåras till Ayuthaya period, hävdar några thailändare att de nio ädelstenarna är den äldsta order i existens, även om detta inte är historiskt korrekt. Konung Rama IV konverterade Noparat till en bröststjärna och han bar på stjärna längre än någon annan efterföljande mottagare. Förutom Kungen så är mottagarna medlemmar av kungafamiljen och högt uppsatta tjänstemän som har gjort sig framstående tjänster till nationen. Med undantag för Napoleon IV, denna order ges endast till personer av den buddhistiska tron.

Den tredje i ordningen i kategori II är Thailändska Chula Chom Klao orden, The Most Illustrious Order of Chula Chom Klao, Ordern instiftades av kung Rama V år 1873. på ordenstecknet ses grundarens porträtt på en guldstjärna. Denna order delas ut endast på Kröningsdagen och är vanligtvis åtföljd av en titel. Orden har tre klasser med sju grader för män och fyra klasser med fem grader för kvinnor. Ordens insignier innehåller en stor mängd guld och är därför både mycket dyr och mycket svår att hitta för en samlare. Det finna just nu, 5/6-18, en uppsättning av insignierna för dam på EBay för 8.500 $US ca 75.000 kr.

Thailändska Ramaorden är den fjärde i kategori II. Den instiftades 1918 av kung Rama VI för att erkänna de militära styrkorna som tjänstgjorde under första världskriget. Ramaorden var speciellt avsedd som en belöning till militären och polis för dess osjälviska tjänst för nationens säkerhet. Den har för närvarande sex klasser. Orden blev en kort tid suspenderad efter 1932-kupen eftersom den ansågs att alltför många utmärkelser hade gjorts. Under kung Rama IX världsresa i början av 1960-talet tilldelades denna order till ett antal utländska militära ledare såväl som till den okända Soldatens grav i Arlington, Virginia.

De femte och sjätte ordnarna av kategori II är Thailändska vita elefant orden och Thailändska krono orden. Båda ordnarna har sex klasser och en specialklass. De tilldelas thailändsk militär och statliga tjänstemän och till utlänningar för tjänster som gjorts till det thailändska folket och nationen. Dessa ordnar är förmodligen de mest kända av alla thailändska ordnar.

Thailändska vita elefant orden och Thailändska krono orden är ganska vanligt, och nästan alla kan bli tilldelad dessa ordnar. Amerikanska veteraner som tjänstgjorde med thailändska styrkor i Vietnam tilldelades någon av ordnarna. Thailändarna kan bli tilldelad dem uteslutande baserat på deras militär, polis eller tjänsteman rang. I de fall de får en högre rang så får de även en högre klass automatiskt. Så när en militär officer når Överstes grad har han åtminstone ett hals kors och ett storkors från någon av ordnarna. Vanliga medborgare kan bli tilldelade dessa ordnar bara för att donera pengar till Buddhistiska tempel, kungliga projekt eller välgörenhet. Båda ordnarna delas normalt ut på kungens födelsedag.

Den sjunde och sista orden i kategori II är ett mycket nytt tillägg till de thailändska ordnarna. Thailändska Direkgunabhornorden, The Most Admirable Order of the Direkgunabhorn, grundades 1991 av kung Rama IX. Tilldelas för erkänsla inom områdena konst, sport och akademi. Den kan även tilldelas för service till Thailändska nationen, religionen och dess folk.

Kategori III tilldelas endast till personer som arbetar för de kungliga hushållet. Det finns tre ordnar i denna kategori, Ratana Varabhom Merit orden, Vallabhom Orden och Vajira Order. Dessa är en klass ordnar. Dessa ordnar är inte aktiva längre. Ratana Varabhom Merit orden delades ut senast 14 april 1942. Totalt antal riddare i denna orden var 77. Vallabhom orden och Vajira orden var senast utdelade 1925.

Kategori IV omfattar utmärkelser och medaljer tilldelade för mod, tjänster till nationen eller kungen och vissa minnesmedaljer. Utmärkelser för mod inkludera Jaya Sanaorabhumi medaljen och Freeman Protection medaljen. Jaya Samorabhumi Medaljen delas ut till militär och polis personal som har deltagit i en strid eller militär operation, medan Freeman Protection medaljen tilldelas dem som har tjänstgjort mot terrorism eller har blivit dödade eller sårade i interna säkerhetsoperationer. Medaljer för tjänst till nationen inkluderar Chakrapati medaljen som tilldelas till statliga tjänstemän och tjänstemän för 25 års lojal tjänst, och Chakra Mala medaljen som tilldelas militären och polispersonal för 15 år av lojal tjänst. Det finns också fyra typer av a Segermedaljer som är kombinerad tapperhet och förtjänst medaljer. För lojalitet mot Kungen tilldelas Rattanabhorn medaljen. Utseendet på denna medalj ändras med varje kung. Så att det är den nuvarande monarkens bild på medaljen. Andra utmärkelser i kategori IV är utmärkelser skapade för att fira viktiga tillfällen, såsom Bangkok hundraårsjubileums medalj och krönings medaljer. En specialklass i Kategori IV är utmärkelsen Pojke Scout Citation medaljen.

Thailändska utmärkelser är många, och nästan alla statliga tjänsteman, tjänsteman, militär och polis har minst en kunglig orden. Som nämnts ovan, varje militär officer och polis har en klass av både Thailändska vita elefant- och krono orden. Dessutom kan statligt anställda bära minnesmedaljer huruvida de faktiskt deltog i händelsen som firades eller inte. Detta ökar bara förvirringen. utmärkelser bärs rent på diskretion av mottagaren. Nästan alla kungliga ordnar kommer tillsammans med ett intyg och bara en kunglig utmärkelse, Pushdi Mala Medal, är graverad med namnet på mottagare. Kampanj- och minnesmedaljer kommer normalt utan ett intyg.

Visst är denna översikt mycket generell, men dess avsikt är att ge en viss historisk bakgrund och en logisk organisation av thailändska utmärkelser. Det mesta av Informationen som presenteras här är från min egen översättning av officiella publikationer, föreskrifter och relaterade dokument. Nästan ingen information finns på engelska och ingenting finns på svenska.. Jag har problem med att några av datumen trots att de tillhandahölls av Thailändska myndigheter inte stämmer överens. Jag är dock hoppfull att vidare forskning kommer att ge det nödvändiga förtydligandet.

 

Samlarens anteckningar

Ibland kan thailändskt utmärkelser hittas hos utländska återförsäljare eller på auktioner, men det bästa är att söka personligen i Thailand.

Att söka efter thailändska utmärkelser i Bangkok är ganska enkelt. Nästan alla samtida medaljer finns på militära outfitters, särskilt kring Wat Sutat. Minnesmedaljer kan vara lite svårt att hitta, och priserna varierar mycket beroende på medalj. De bästa priserna för jubileumsmedaljer är på Royal Coins Division, som ligger vid Stora palatset. Men tillgängligheten varierar och vissa dagar finns inga medaljer till salu. Några jubileumsmedaljer finns också i myntaffärer på helg marknaden i Chatuchuk. Tidiga Thailändska medaljer, som första världskrigets segermedalj och minnes medaljer från de olika krigen är nästan omöjligt att hitta. Kommendörstecken av Vita Elefant- och Krono- orden är ganska lättillgänglig. Båda ordnarna tillverkas av licensierade privata företag. Övriga ordnar tillverkas av regeringen och kan vara mycket svårt att hitta. De är också ganska dyra på grund av den stora kvantiteten guld som används i ordenstecknen.

5 Jun 2018

Välkommen

sundbom.png

Länkar

Skriv in din e-post här nedan för att komma med i listan. Jag skickar då ett e-post till dig när jag har skrivit något nytt i bloggen. Du kan även svara på dessa e-post med feedback eller ge tipps om saker du vill att jag tar upp i min blogg. Du kan när som helst ångra dig och gå ur listan.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
medalj orden silvermedalj medalj bilder silver Bärandebestämmelser Medaljers bärande Förtjänstecken