Vad tycker de....

Har funderat lite på vad tycker de legitima riddarordnarna om att blanda sig med självutnämda riddarordnar...

Det jag menar är att dessa ordenstecken ses tillsammans på samma person. Att en person är med i en självutnämnd, oäkta, riddarorden och samtidigt har fått, och bär, en t.ex. statsorden. Oberoende om personen fått statsorden innan medlemskap i självutnämda orden eller tvärt om.

Till uniform är det inte tillåtet att blanda dessa ordenstecken. Se Unibest 2015ä3:

12.1.8. Allmänt om ordnar

En orden förlänas av stat eller kyrkligt överhuvud med legitimt statsöverhuvuds godkännande. På uniform får endast officiella ordnar bäras. Ordensvärdigheter förlänade av den svenska grenen av Johanniterorden får bäras jämlikt generalorder nr:1162/1934.

Dynastiska familjeordnar (orden förlänad av suveräna eller f.d. suveräna furstehus erkända av Wienkongressen 1814 eller senare men som inte erkänns som officiella statsordnar) bärs inte på försvarsmaktens uniformer. Undantag kan medges för sådan orden, förlänad med anledning av krigsmannagärning.

Det är av protokollära skäl inte tillåtet att blanda officiella ordenstecken och icke officiella ordensliknande dekorationer på försvarsmaktens uniformer. Insignier och ordensliknande tecken från ordenssällskap och kamratföreningar får bäras till uniform i slutna sällskap inom respektive sällskaps verksamheter inom riket.

Detta har gällt sedan unibest 2009! Så i drygt 10 år... Men det verkar vara svårt att förstå den meningen. Det är som man sade, lite ironiskt, i FM när jag jobbade där... Har läst men inte förstått.

Har även försökt hitta information om att blanda självutnämnda och äkta riddarordnar vid civilt bärande. Men jag hittade inget om detta i den nyutgivna, Att bära ordnar och utmärkelsetecken Kort handledning utarbetad av Kungl. Maj:ts Orden 2010 (2:a reviderade upplagan 2019). Jag kan ju ha missat det....

Här nedan några exempel på när ordenstecknen har blandats:

/dsc_0248.jpg

Här, t.v, ses förre ÖB Sverker Göransson bärandes på Kommendörkorset av Norska förtjänstorden med stjärna, Kommendörskorset av Franska Hederslegionen och den självutnämda riddarorden Sankt Lazarusorden av Jerusalem. Vilket han var högsta hönset i en av dess många grenar i Sverige.

/odenberg1.jpg

Förre Försvarsmenistern Mikael Odenberg bärandes på den självutnämda orden Sankt Lazarusorden av Jerusalem samt den Litauiska förtjänstorden, kommendör 1.kl. Herr Odenberg är även medlem i den självutnämda orden MOC, Militare Ordine del Collare di Sant’Agata dei Paternò. 

/t-v-christer-blomberg-det-skandinaviska-storprioratets-chef-t-h-erik-erroll-chef-for-de-finlandssvenska-tempelridd.jpg

Till höger ser vi Finlands tidigare Försvarsattachen i Sverige Erik Erroll. Han bär Kungl. Nordstjärneordens kommendörskors samt Finlands Lejons ordens kommendörskors samtidigt som han bär den självutnämda Tempelherreorden. Herr Erroll är Grand Prior i priorat Svensk-Finland. Vad de är för uniformsbestämmelser i Finland vet jag inte.

Det vore intressant att veta vad KMO tycker att svenska ordnar är beblandade med självutnämnda, oäkta, riddarordnar. Samma gäller andra stater och äkta riddarordnar. Vad tycker de att de är beblandade med dessa självutnämnda, oäkta, riddarordnarna?

Själv har jag lite svårt med dessa självutnämda riddarordnarna. De flesta bedriver oftast jätte bra karitativ verksamhet men samtidigt säger de att de är något de inte är, dvs. Riddar av någon äkta riddarorden. Vilket i sig inte är särskilt ridderligt... En del av dessa sjävutnämda riddarordnarna anser jag lurar in medlemar med att säga att de är äkta riddarordnar, när de inte är det. Det är inte vad som sker i dessa oäkta riddarordnar som gör dessa till äkta.En äkta riddarorden ska uppfylla vissa kriteriet. Dessa Kriterier för äkta riddarordnar hittar ni HÄR.

I Sverige har vi föreningsfrihet. Så vem som helst kan vara med i vilken förening han/hon vill. Så vill man vara med i dessa sammanslutnignar så varsågod. Men sluta kalla er för Riddarorden och sluta anse er vara något ni inte är! Kalla er för något annat t.ex. Ordenssällskap motsv.  

28 Feb 2020

Välkommen

sundbom.png

Länkar

Skriv in din e-post här nedan för att komma med i listan. Jag skickar då ett e-post till dig när jag har skrivit något nytt i bloggen. Du kan även svara på dessa e-post med feedback eller ge tipps om saker du vill att jag tar upp i min blogg. Du kan när som helst ångra dig och gå ur listan.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
medalj orden silvermedalj medalj bilder silver Bärandebestämmelser Medaljers bärande Förtjänstecken