Generalsproblem

Det borde kanske införas ett ämne på försvarsmaktens skolor som heter "Medaljers bärande". När jag läste OHS (OfficersHögSkolan) så hade vi någon form av genomgång om hur man för sig vid större middagar motsv. Där kanske man skulle ta upp detta med medaljers bärande. Det genomförs en del middagar och tillställningar på skolorna så det borde vara passande att ta upp detta ämne vid sådanna tillfällen. Det finns ju till och med en avdelning på HKV som sysslar med medaljer mm.

Det är ganska tydigt att detta problem finns hos vissa generaler. Är man general så borde man föregå med gott exempel. Vet man inte hur man skall bära sina medaljer så är det bara att fråga.  

/untitled2.jpg

Denna general, tycker jag, föregår inte med gott exepel. Med början uppifrån. Kommendörstecknen skall sitta bredvidvarandra. Man måste korta av bandet så de sitter direkt under slippsknuten. Sedan bärs flera rader av medaljer. Detta är inte praxis i Sverige. När jag sedan tittar närmare på vilka medaljer som bärs (lite dålig bild) så såg jag att den finaste svenska medaljen (NOR) har hamnat längst ned och sist när den borde vara först. Sedan är det lite gott och blandat vad gäller placeringen av medaljerna. Han har blandat utlänska, internationella och svenska medaljer lite hur som hellst.

/untitled3.jpg

Generalen till vänster bär kommendörstecknen på en lodrätt rad när de skall bäras sida vid sida. Den högra generalen bär för många rader med medaljer. SAMT han bär medaljer som INTE har bärandetillstånd till svensk uniform.

Inom försvarsmakten är det väldigt enkelt att ta reda på vad som gäller. Det finns reglementen och bestämmelser för hur och vad man får bära till svensk uniform.

30 May 2016

Välkommen

sundbom.png

Länkar

Skriv in din e-post här nedan för att komma med i listan. Jag skickar då ett e-post till dig när jag har skrivit något nytt i bloggen. Du kan även svara på dessa e-post med feedback eller ge tipps om saker du vill att jag tar upp i min blogg. Du kan när som helst ångra dig och gå ur listan.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
medalj orden silvermedalj medalj bilder silver Bärandebestämmelser Medaljers bärande Förtjänstecken