Svensk bärandeordning enligt Försvarsmakten

I Reglemente Uniformsbestämmelser 2015 kapitell 12 Utmärkelser, reglerar Försvarsmakten vilka utmärkelser som får bäras samt hur de ska bäras och i vilken ordning detta ska ske.  

/54544698.jpg

Efter att KMO givit ut en uppdatering på sin Att bära ordnar och utmärkelsetecken 2a reviderade upplagan 2019 är bärandeordningen lite annorlunda mot hur Försvarsmakten bär utmärkelser på uniform. Detta är lite knäppt då det nu kan sägas finnas två olika bärandeordningar, en civil och en militär.

/kmo1.jpg

Skillnaden ligger i att KMO säger att utmärkelser med kungl. krona och/eller kungl. porträtt ska sitta närmast hjärtat men detta följer inte Försvarsmakten. Förhoppningsvis så kommer detta att rätta till sig när den parlamentariska ordensutredningen är klar och att det då enbart finns en bärandeordning i Svergie.

Försvarsmakten har gjort följande indelning och tillägg i de olika kategori/medalj grupperna från A-L.

A - Kungl. Serafimerorden

B - Krigsdekorationer

C - Kungl. minnestecken

D - I hovprotokollet förlänade Kungliga medaljer

E - De kungl. riddarordnarna

F - Ordensmedaljer

G - Av regeringen utdelade Kungliga. medaljer

H - I hovprotokollet förlänade medaljer

I - Övriga officiella medaljer

instiftade av Försvarsmakten: Grupp 1/Förtjänstmedaljer.

instiftade av Försvarsmakten: Grupp 2/Tjänstgöringsmedaljer.

J - Halvofficiell riddarorden

K - Halvofficiella medaljer

L - Övriga medaljer och förtjänsttecken

L2 – Minnesmedaljer. Jag kallar denna grupp L2. De tillhör Grupp L men ligger sist i ordningen.

Inom varje kategori/grupp styrs ordningen av vilken valör utmärkelsen har. Guld före Silver, Silver före Brons. I några få fall är Järn den högsta valören. Har två utmärkelser samma valör då är det instifftande år som bestämmer ordningen. Ju äldre utmärkelsen desto högre skattning. 

Man kan bli tilldelad utländska och/eller internationella utmärkelser. Dessa placeras efter svenska utmärkelser. 

Ordningen utmärkelser bärs är enligt ned:

  1. Svenska utmärkelser kategori/grupp A-L
  2. Nordiska utmärkelser i ordninge Danmark, Finland, Island och Norge.
  3. Övriga nationers utmärkelser i ordningen på landets namn på franska, dock med ordnar före medaljer.
  4. Internationella utmärkelser (T.ex. FN, NATO) i den ordning de erhållits.

När man blir tilldelad en svensk utmärkelse, hur vet man vilken kategori/grupp den tillhör? Det kan ni läsa om på sidan Svenska utmärkelser HÄR. Dock så är denna indelning Försvarsmaktens indelning av repektive medalj. Jag har inte sett någon liknande när det kommer till civil motsvarighet. Men följer man Försvarsmaktens indelning så gör man mer rätt än fel.

 

Välkommen

sundbom.png

Länkar

Skriv in din e-post här nedan för att komma med i listan. Jag skickar då ett e-post till dig när jag har skrivit något nytt i bloggen. Du kan även svara på dessa e-post med feedback eller ge tipps om saker du vill att jag tar upp i min blogg. Du kan när som helst ångra dig och gå ur listan.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
medalj orden silvermedalj medalj bilder silver Bärandebestämmelser Medaljers bärande Förtjänstecken