Kriminalvårdens förtjänstmedalj

Kriminalvårdens förstjänstmedalj verkar ha många olika namn. Läser man det man hittar på KRIMNET så heter den Kriminalvårdens förtjänstmedaljen ”In servitio pacis” i på andra ställen, om man googlar, benämns den Kriminalvårdens medalj för internationella insatser, KrimVIntSM. Denna benämmningen är mer rättvisade eftersom den enbart delas ut till personer som genomfört internationell tjänst. 

Tittar man på motsvarigheten i Försvarsmakten ​, Försvarsmaktens ​medalj för internationella insattser, FMIntBM, så klassar man den som en tjänstgöringsmedalj och inte en förtjänstmedalj. Det är skillnad mellan en tjänstgöring eller om man gjort en förtjänst. ​

Jag tycker man har benämt medaljen på fel sätt. Det är mer en tjänstgöringsmedalj än en förtjänstmedalj. 

/krimvintsm.jpg

Kriminalvården lämnade ett rimissvar till ordensutredningen. 

Kriminalvården har inga invändningar mot förslaget avseende inrättande av ett modernt belöningssystem och är positiva till införandet av Nordstjärneorden. Kriminalvården är nöjda med utdelningen av Kriminalvårdens förtjänstmedalj "In servitio pacis" och ser Nordstjärneorden som en bra kompletterande utmärkelse. Kriminalvården planerar att revidera existerande medaljbestämmelser efter Nordstjäneordens instiftande, för att harmonisera förtjänstmedaljen med Nordstjärneorden.

Hur tänker Kriminalvården med detta? Deras förtjänstmedalj är egetligen en tjänstgöringsmedalj i kategori I för genomförd utlandstjänst. Nordstjärneorden tilldelas för ”medborgerliga förtjänster, för ämbets- eller tjänstemannagärning, för vetenskaper, vittra, lärda och nyttiga arbeten samt för nya och gagneliga inrättningar” på KMOs hemsida står följande om utdelning.

Genom utdelning av en kunglig orden kan staten uppmärksamma och belöna förtjänstfulla insatser som går utöver det som kan förväntas av en person inom det område där personen verkar.

Jag hoppas att Kriminalvården utreder detta mer ingående. Jag är gärna med i en sådan översyn och utredning. ​​

25 May 2023

Välkommen

sundbom.png

Länkar

Skriv in din e-post här nedan för att komma med i listan. Jag skickar då ett e-post till dig när jag har skrivit något nytt i bloggen. Du kan även svara på dessa e-post med feedback eller ge tipps om saker du vill att jag tar upp i min blogg. Du kan när som helst ångra dig och gå ur listan.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
medalj orden silvermedalj medalj bilder silver Bärandebestämmelser Medaljers bärande Förtjänstecken