Minnesmedalj såld på Tradera

Under sommaren 2022 så såldes en minnesmedalj från ett nedlagt regemente. Det är inget konstigt i sig men just denna medalj är lite intressant för just detta regemenete har återuppstått från de "döda". Förkortningen på medaljen är ÄlvsbamfregMGM, Älvsborgs amfibieregementes minnesmedalj i guld. Tillvardags kallad Amf4 nedläggningsmedalj.

Priset för medaljen, kan jag tycka, blev rätt hög. Slutpriset blev 13.500kr. 

Det fick mig att tänka på hur många minnesmedaljer är bärbara egentligen, se mitt lilla utlägg längre ned.

/amf4.jpg

Denna minnesmedalj har valören guld vilket är lite unikt För en minnesmedalj. De minnesmedaljerna som delades ut innan 2005 för nedläggning av förband har varit i valören silver. Just 2005 var det två förband som delade ut minnemedaljer i guld, 2. Ytstridsflottiljen samt Upplands regemente. 2006 delade 4. minkrigsflottiljen ut sin minnesmedalj i valören guld. 2008 instiffdade Försvarhögskolan en minnesmedalj i både guld, silver och brons. Jag har här inte tagit med olika förbunds minnesmedaljer.

Sedan den andra regementsdöden började 1994 har det instifftats 108st minnesmedaljer för regementen/skolor/centra/staber/kårer/skvadroner/flottiljer/förbund/försvarsområden/ Driftvärn/marinkommandon/fördelningar och garnisioner i valörerna guld, silver eller brons. ALLA dessa har bärandetillstånd till uniform. 

Mig veterligen är det enbart ett förband som har lagts ned som inte instifftade en minnesmedalj och det är Hälsingeregemente I14. De delade istället ut regementets förtjänstmedalj i silver. 

År och antal minnesmedaljer instifftade, ej fördelat på valör. Har ett förband instifftat en  minnesmedalj i guld, silver och brons är de enbart upptagen en gång i listan nedan.

År Antal
1994 3
1996 3
1997 12
1998 2
1999 3
2000 33
2001 4
2002 2
2003 3
2004 2
2005 27
2006 4
2008 2
2009 1
2010 2
2011 1

Totalt antal per valör.

Valör Antal
Brons 8
Silver 87
Guld 10

En sak som slog mig var att man har använt olika förkortningar på minnesmedaljerna. Ibland har man i slutet av förkortningen skrivit MM, MinnesMedalj och ibland har man skrivit MSM, Minnesmedalj i silver. Varför förtydliga valör ibland och inte ibland? Här bör Försvarsmakten styra upp så att förkortningarna blir lika. 

En annan liten sak som jag såg var att ett ingenjörsförband i norrland har 3st minnesmedaljer. Visserligen från olika skepnader men i grunden samma förband. 

NorrlingMM 2000, NorrlingbatMSM 2005 samt NorrlingbatMSMmbock 2011.

 

4 Aug 2022

Välkommen

sundbom.png

Länkar

Skriv in din e-post här nedan för att komma med i listan. Jag skickar då ett e-post till dig när jag har skrivit något nytt i bloggen. Du kan även svara på dessa e-post med feedback eller ge tipps om saker du vill att jag tar upp i min blogg. Du kan när som helst ångra dig och gå ur listan.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
medalj orden silvermedalj medalj bilder silver Bärandebestämmelser Medaljers bärande Förtjänstecken