Heliga Gravens Merit kors

Detta inlägg kommer handla om merit korset, förtjänskorset, till Heliga Gravens orden. Först lite historik angående orden.

/hgovapen.jpg

Heliga gravens av Jerusalem riddarorden  (latin: Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani, OESSH) är en romersk-katolsk riddarorden under påvens beskydd. I Sverige benämns orden "Påvliga Heliga gravens orden", förkortat PåvlHGO. Orden är endast öppen för katoliker. Orden grundades sannolikt av påven Alexander VI år 1496 för att återuppväcka lusten för pilgrimsresor till Jerusalem. Dess traditioner går tillbaka till Godfrey de Bouillon under första korståget då de kristna intagit Jerusalem. Orden etablerades formellt som en påvlig riddarorden år 1847 och fram till 1949 var påven själv stormästare. Därefter har stormästare utsetts bland katolska kyrkans kardinaler. Orden har som sin huvudsakliga uppgift att understödja katolska kyrkans närvaro i Jerusalem och Heliga landet. Ordensbreven signeras av stormästaren och kontrasigneras av Vatikanens statssekreterare, vilket understryker ordens officiella karaktär. 

1977 utfärdade påven Paulus VI en ny, uppdaterad ordensregel, som med smärre justeringar ligger som grund för den nuvarande verksamheten. I Sverige finns idag trettiotalet riddare av orden. 

Heliga Gravens Orden har 5 klasser:

  • Storkors med kedja (StkPåvlHGOmkedja)
  • Storkors (StkPåvlHGO)
  • Storofficer/kommendör med stjärna (StOffPåvlHGO/KPåvlHGOmstj)
  • Kommendör (KPåvlHGO)
  • Riddare (RPåvlHGO)

Merit korset.

Till Heliga Gravens orden hör ett merit kors, förtjänstkors, som kan delas ut till icke katoliker som gjort stora förtjänster till riddarorden eller hjälpt de kristna i det Heliga landet. Merit korsetsband är vitt med tre lika stora röda ränder. Tecknet är ett rött kryckkors till skillnad från ordenstecknet som är ett rött Jerusalemkors. Mellan korsarmarna på Merit korset sitter det gerlanger av törne. Merit korset kan inte tilldelas till medlemar av Heliga gravnes riddarorden.

Merit korset instiftades på 1800-talet av Påve Pius XII. Inledningsvis hade merit korset 5 klasser.

  1. Storkors med Kedja
  2. Storkors
  3. Storofficer
  4. Kommandör
  5. Riddare

Då orden fick ny konstitution 1977 så ändrades även bestämmelserna för Merit korset. Det som ändrades var att den högsta och lägsta klasserna togs bort. Så idag har Merit korset endast 3 klasser.

Merit korsets klasser:

1. Påvliga Heliga gravens ordens förtjänstkors av 1. klassen (PåvlHGO:sFK1kl) Utförande som storkors med band en écharpe och Guld kraschan.

Storkors med guld kraschan

2. Påvliga Heliga gravens ordens förtjänstkors av 2. klassen (PåvlHGO:sFK2kl) Utförande som kommendörskors med Silver kraschan.

/6015810_1.jpg

3. Påvliga Heliga gravens ordens förtjänstkors av 3. klassen (PåvlHGO:sFK3kl) Utförande som kommendörskors.

/kommendor.jpg

Jag var i kontakt med ståthållarskapet Sverige - Danmark för att få reda på mer om Merit korset och vilka som blivit tilldelad den i Sverige. De sa att de kan inte namnge vilka svenskar som blivit tilldelad Merit korset. Vilket kanske är förståligt. Ståthållarskapet sa att de har delat ut 10-talet Merit kors i alla 3 klasserna.

Efter lite googlande så har jag hittat lite information. 2017 genomförde Heliga Gravens orden ett besök på KMO på kungl. slottet i Stockholm. Under besöket delades det ut 4 st Merit kors. Ett gick till dåvarande kanslern på KMO Ingemar Eliasson som blev tilldelad PåvlHGO:sFK1kl. Jonas Arnell-Szurkos blev uppgöjd till PåvlHGO:sFK2kl. Ordenshistoriografen på KMO Christian Thorén tilldelades PåvlHGO:sFK3kl

Under mitt grävande så hittaded jag att det finns en medlem i orden som innan han blev medlem blev tilldelad Merit korset.

Har detta hänt förut? Någon som vet? 

 

 

 

 

 

 

 

15 Jul 2020

Välkommen

sundbom.png

Länkar

Skriv in din e-post här nedan för att komma med i listan. Jag skickar då ett e-post till dig när jag har skrivit något nytt i bloggen. Du kan även svara på dessa e-post med feedback eller ge tipps om saker du vill att jag tar upp i min blogg. Du kan när som helst ångra dig och gå ur listan.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
medalj orden silvermedalj medalj bilder silver Bärandebestämmelser Medaljers bärande Förtjänstecken