Hur ska jag bära mina utmärkelser?

Tänkte ta upp detta med hur man bär sina utmärkelser, ännu en gång. Man kan tydligen inte säga detta allt för offta. Det finns tyvärr många bilder på nätet som visa på hur man inte bär sina utmärkelser. Givetvis finns det exempel på de som bär sina utmärkelser på rätt sätt också. Det finns en skara mäniskor som, enligt mig, borde veta hur man gör. Det är personalen i Försvarsmakten. Men tyvärr så är det oftast dessa personer som bär sina utmärkelser fel. Jag tror att den stora boven i detta är okunskap. Man kunde ju tro att ju högre i gasverket man kommer desto bättre borde man bli i detta. Men tyvärr verkar det vara helt tvärt om.

I Sverige delar man in utmärkelser i olika grupper från A-L.

A - Kungl. Serafimerorden

B - Krigsdekorationer

C - Kungl. minnestecken

D - I hovprotokollet förlänade Kungliga medaljer

E - De kungl. riddarordnarna

F - Ordensmedaljer

G - Av regeringen utdelade Kungliga. medaljer

H - I hovprotokollet förlänade medaljer

I - Övriga officiella medaljer

J - Halvofficiell riddarorden

K - Halvofficiella medaljer

L - Övriga medaljer och förtjänsttecken

L2 – Minnesmedaljer

Sedan inom varje grupp så delar man in utmärkelserna i valörerna Guld, Silver och Brons. Det beror också på när utmärkelsen blev instifftad. Ju äldre medalj desto finare. Men förenklat gäller Guld före silver, Silver före Brons. I några få fall är Järn den finaste valören.

Så ibland kanske det ser lite konstigt ut att man bär en bronsmedalj före en guld- eller silvermedalj. Men detta beror på att just den bronsmedaljen ligger i en högre grupp än Guld- och Silvermedaljen.

Det finns två varianter av utmärkelser orginal och miniatyr. Orginalmedaljen är den av de två som är störst och miniatyren är precis som namnet säger en miniatyr av orginalmedlajen. Dessa två bärs vid olika tillfällen. Dock så bär man ALDRIG dessa två varianter samtidigt.

/232974959_e0ed81b4-5de0-40f6-838e-9bcf20bfe514.jpg

Till vänster orginal- och till höger miniatyrmedalj

Orginalutmärkelsen delas även in i storlek efter Berchs skalan från 1-26. Jag skulle säga att storlek 8 är den vanligaste storleken.

/200px-medaljers_storlek_nordisk_familjebok.png

Berchs skala

Innom de uniformerade yrkena som till exempel Polis- och militär yrkena så kan man även bära något som heter släpspännen till uniform. Man kan säga att ett släpspänne är en del av bandet som utmärkelsen hänger i. Dessa sätts i samma ordning som orginalutmärkelserna. Man monterar dessa släpspännen på en skena. Praxis säger 3st släspännen i bredd sedan startas en ny rad under. I Försvarsmaktens uniformsbestämmelser står det att man inte bör bära fler än 5 rader av släpspännen dvs 15st.

Till svensk militär uniform så måste utmärkelsen ha ett bärandetillstånd från högkvarteret. Om detta tillstånd inte finns så får man inte bära den på uniformen.

Om man har blivit tilldelad en utlänsk eller internationell utmärkelse, hur gör man då?

Det finns givetvis regler för detta med. Ska man bära en sådan utmärkelse till uniform så måste man först kontrollera om det finns bärandetillstånd. Detta görs enkelt till HKV. Finns det inte bärandetillstånd så kan man ansöka om detta till HKV. Dock gäller ansökan tillstånd att bära utländsk orden ska ansökan innehålla en bilaga med Kungl. Maj:ts Ordens yttrande över ordenstecknets status och lämplighet att bära på Försvarsmaktens uniformer.

Dynastiska familjeordnar (orden förlänad av suveräna eller f.d. suveräna furstehus erkända av Wienkongressen 1814 eller senare men som inte erkänns som officiella statsordnar) bärs inte på försvarsmaktens uniformer. Undantag kan medges för sådan orden, förlänad med anledning av krigsmannagärning.

Utländska och internationella utmärkelsetecken som motsvarar kategori L medges inte bärandetillstånd av HKV.

I Sverige bär vi svenska utmärkelser först. Grupp A-L. Och vad är då först, tänker ni. Först är närmast hjärtat, dvs längst till höger om man bär utmärkelsen. Efter de svenska utmärkelserna bär man de nordiska ländernas utmärkelser placeras i ordning: Danmark, Finland, Island och Norge. Efter de nordiska länderna kommer övriga världens länder i bokstavsordning på landets namn på franska, dock med ordnar före medaljer. Sist men inte minst kommer internationella utmärkelser så som FN, EU, NATO och internationella röda korset.

Så när bär jag vilken variant av utmärkelse?

Till högtidsdräkt bärs orginalutmärkelsen, dock så kan miniatyr bäras.

Till militär högtidsdräkt, mässdräkt, bärs miniatyrutmärkelser dock så kan orginalutmärkelser bäras.

Till smoking bärs vid högtidliga tillfällen miniatyrer.

Det har startat en ny tradition i Sverige under veterandagen den 29 maj. Det är att man bär utmärkelser i orginal även till kavaj. Man kan även bära orginalutmärkelser på kavaj vid sammankomster i kamratföreningar eller inom ordenssällskap. Dock så bärs utmärkelser från ordenssällskap endast i detta sällskap och inte vid officiella tillfällen.

Vart ska utmärkelserna sitta?

Ordningen som utmärkelserna ska sitta är från bärarens synvinkel. Så den finaste utmärkelsen är längst till höger. "Närmast hjärtat"

Om du bär utmärkelsen i orginal, civilt, skall dessa vila på fickans övre kant (ungefär där ficklocket skulle ha suttit om det varit en uniform) och då kan man inte bära näsduk samtidigt.

Om du däremot bär miniatyrer, monteras dessa på slaget och då går det ju utmärkt att också ha näsduk.

Bärs utmärkelser runt halsen på så ska utmärkelsens band vila ovanpå flugans/slipsens band i nacken och på sidorna, men omedelbart under nedanför knuten. Bärs utmärkelsen till ”vanlig” skjorta med nedvikt krage skall bandet alltså inte vila ovanpå skjortkragen, utan under, och bara sticka fram vid knuten.

 /picture4.jpg

Hur många utmärkelser kan jag bära samtidigt?

Man bär endast ett storkorsband.

Man bär som mest tre hallskors. Bär man 3st hallskors placeras dessa bredvid varandra med det förnämsta i mitten och med dess band överst, det andra i rang till höger från bäraren sett och det tredje till vänster. Om man bär Två hallskors bärs dessa bredvid varandra med det förnämsta till höger från bäraren sett och med dess band överst.

Man bär som mest 4st kraschaner. Beroende på utmärkelse så kan de sitta på antingen vänster eller höger sida. Så man kan bära 4st på vardera sida. Men vanligast är att de ska sitta på vänster sida.

Vad gäller utmärkelser som bärs på bröstet så beror det på hur bredbröstad man är. Man monterar 4st utmärkelser med banden kant i kant. Fler än 4st så monterar man så att banden överlappar varandra. Med den finaste utmärkelsen överst. Det finns egentligen ingen max gräns. Men jag skulle säga att max antalet ligger runt 8st. Vad gäller miniatyrer skulle jag säga att max antalet ligger runt 8st med.

I Sverige bär vi bröstutmärkelser endast på en rad. Detta gäller både orginal och miniatyrer.

Om ni har några frågor angående ordning eller hur ni ska bära era utmärkelser så är det bara att höra av sig till mig genom kontakt formuläret eller via email silvermedaljen [a] gmail.com.

10 Mar 2017

Välkommen

sundbom.png

Länkar

Skriv in din e-post här nedan för att komma med i listan. Jag skickar då ett e-post till dig när jag har skrivit något nytt i bloggen. Du kan även svara på dessa e-post med feedback eller ge tipps om saker du vill att jag tar upp i min blogg. Du kan när som helst ångra dig och gå ur listan.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
medalj orden silvermedalj medalj bilder silver Bärandebestämmelser Medaljers bärande Förtjänstecken