Kändisar som är med i oäkta riddarordnar

Det kan vara svårt att veta om en riddarorden är äkta eller oäkta men det finns några saker man kan tänka på. Detta tas upp på några andra bloggar och hemsidor. Blir man erbjuden att ”få gå med” i en orden så är det bra om man kontrollerar om denna orden är äkta eller oäkta. En av de som i Sverige vet mest om detta är Jonas Arnell. Han har på sin hemsida HÄR radat upp en hel del oäkta riddarordnarna som är verksamma i Sverige. Han tar även upp hur man upptäcker om orden är äkta eller inte.

Enkelt kan man säga att är inte orden med i Internationella kommissionen för riddarordnar, IKR, så är det en oäkta riddarorden. Vad är då IKR. IKR bildades 1960, Kommissionens arbete har varit inriktad främst på de riddarordnar som finns inom avsatta furstehus. Kommissionen har fått en nystart under 2000-talet, då man gjort en revision av de ordnar som man upptagit i sina listor. Dessa listor finns HÄR.

Arnell skriver på sin sida om att välja att gå med i en oäkta riddarorden kan vara till last. Hans svar på frågan om medlemskap i en oäkta ridarorden kan innebära svårigheter att komma med i en äkta riddarorden eller att erhålla statsordnar?

”Det korta svaret är ja. Den som väljer att gå med i en oäkta riddarorden gör ett vägval som onekligen stänger en del dörrar. Dessa dörrar öppnas inte igen förrän man utträtt ur den aktuella orden: det finns ofta en förståelse för att ridderligt intresserade personer kanske inte alltid gjort ett välinformerat val vad gäller ordensinträde.

Generellt sett är de äkta riddarordnarna mycket noggranna på denna punkt - Tyska Johanniterorden har till exempel detta som en grund för utesluta en medlem. Praxis tycks också över tid ha utvecklats mot en mer strikt hållning, vilket delvis är ett resultat av IKR:s förtydligande register.

Även vad gäller statsordnar, så kan medlemskap i oäkta riddarordnar - enligt uppgift från kontinentalt statsordenskansli - ses som försvårande faktor. Personen i fråga bedöms helt enkelt inte kunna bära upp den aktuella statsorden med den värdighet som krävs.”

Med detta som bakgrund så är det ännu mer märkligt att kända personer väljer att gå med i oäkta riddarordnar. Dessa kändisar blir enbart en reklampelare för de oäkta ordnarna. 

Först ut är Dick Harrisson, författare och professor i historia vid Lunds universitet.

 /dock-harrisson.jpg

Hans huvudområde är medeltiden och modern historia. Harrison skriver, förutom en stor produktion av böcker, regelbundet artiklar i tidningen Populär Historia, och har varit knuten till Nationalencyklopedin som expert och granskare av historiskt material från Nyare tiden. Dick Harrison var huvudredaktör för Sveriges historia, ett standardverk i åtta band om Sveriges historia, som gavs ut av Norstedts förlag 2009–2013.

Om det vore någon som borde veta något om riddarordnar så borde det vara han. Men tydligen inte!

Både Dick och hanns fru är med i MOC, Militare Ordine del Collare di Sant’Agata dei Paternò. Denna orden är en oäkta riddarorden. Det finns massor att skriva om MOC, men en sak är att de har stämt KMO, Kungl. Maj:ts orden, för att KMO sa NEJ till bärandetillstånd till svensk uniform. Vilket är helt i sin rätt. Det är ingen dynastisk orden, äkta eller oäkta, som har bärandetillstånd till svensk uniform. Sedan är det väll så att det inte är KMO som bestämmer bärandetillstånd till uniform utan det är Högkvarteret som fattar det beslutet. Dock med ett utlåtande från KMO.

Den andra kändisen är Mikael Odenberg, svensk politiker (moderat) och ämbetsman; han var landstingsledamot i Stockholms läns landsting 1976–1991, riksdagsledamot 1991–2007, försvarsminister 2006–2007. Den 1 mars 2008 tillträdde Odenberg som generaldirektör och chef för Svenska Kraftnät. Den 24 november 2016 utnämndes Odenberg till ordförande för Karolinska institutets styrelse. Mikael är även reservofficer med Majors grad tillhörande Amf1.

 /odenberg1.jpg/odenberg2.jpg

Herr Odenberg är även han med i MOC precis som Herr Harrisson. Sedan ser man på bilderna att han även är med i S:t Lazarusorden, Den militära och hospitala Sankt Lazarusorden av Jerusalem. Denna orden är också en oäkta riddarorden.

S:tLazO har fler förgreningar än jag har kalsonger…. Den grenen som Herr Odenberg är med i är den franska grenen, där är även en hel del högre svenska militärer också med. Högsta hönset för S:tLazO, franska grenen i Sverige, är Generallöjtnant Jan Salestrand. Även kan nämnas att Rikshemvärnschefen, Brigadgeneral Roland Ekstrand också är medlem i denna orden.

På bilden ses även Herr Odenberg bära ett halskors med tillhörande kraschan, den översta, som jag inte har lyckats identifiera. Det är halskorset med rött band med gula kanter. Är det någon som vet vad detta är så hör gärna av er. Sedan så bär han sina medaljer i fel ordning. Ordningen borde vara:

Edit:

Halskors med kraschan som jag inte visste vad det var tidigare är Litauens förstjänstorden, kommendör 1kl.

SvRdGM. Sveriges riksdags medalj

FMvplSM. Försvarsmaktens värnpliktsmedalj  

KAROFSHt. Kustartilleriets Reservofficersförbunds hederstecken i silver  

FHSMGM. Försvarshögskolans (FHS) minnesmedalj i guld

Varför går dessa kända personer med i oäkta riddarordnar, ja varför går personer med i dessa ordnar? Svaret kan vara många. Visst är det så att en del av dessa riddarordnar gör mycket bra saker också. De ger mycket till välgörenhet mm. Men varför ska de säga att de är en äkta riddarorden när de inte är det. De kunde säga att de är ett ordenssällskap, T.ex Bifrostorden mm, istället för en riddarorden. För det är mer vad de egentligen är.

24 May 2017

Välkommen

sundbom.png

Länkar

Skriv in din e-post här nedan för att komma med i listan. Jag skickar då ett e-post till dig när jag har skrivit något nytt i bloggen. Du kan även svara på dessa e-post med feedback eller ge tipps om saker du vill att jag tar upp i min blogg. Du kan när som helst ångra dig och gå ur listan.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
medalj orden silvermedalj medalj bilder silver Bärandebestämmelser Medaljers bärande Förtjänstecken