Förtjänsttecken som förändrades

Jag ropade in en medalj för en tid sedan. Medaljen såg bekant ut, som något jag sett tidigare men ändå inte.. Jag gick på magkänslan och kontaktade en kamrat från min tid på A4, Norrlands Artilleriregemente. Då uppdagades det att det var KfNa, Kamratföreningen NorrlandsArtillerister, förtjänsttecken. Dock i en äldre variant.    

 Bild på den äldre varianten. 

 /gamla.jpg  

Bild på den nya varianten  

/nya.jpg                 

Då började jag undra varför har man bytt utseende på förtjänsttecknet. Den äldre varianten är, enligt mig, mycket vacker och har ett lite ovanligt utseende. Så nu började lite efterforskning i arkiven från kamratföreningen. Förtjänsttecknet var utdelad till Mj Olof Nordzell 1943. 1943 var ett jubileumsår på regementet. Regementet fyllde 50 år. Det var flera som fick utmärkelsen detta år, närmare bestämt 12 st.

 /tilldelade-medaljer.jpg

Mj Nordzell blev även 1942 RSO, Riddare av svärdsorden, och 1948 RVO, Riddare av vasaorden.

 /nordzell-miniatyrer.jpg

Efter lite efterforskning så hittades att under ett styrelsemöte 1958-05-13 så föreslogs det att förtjänsttecknet skulle ändras så att det överensstämde med utseendet av regementets nuvarande vapen. "I samband därmed borde stans anskaffas så att utgifterna för förtjänsttecknet minskade." Styrelsen uppdrog åt VU att bearbeta förslaget så att det kunde föreläggas årsmötet.

På styrelsemötet 1959-05-08 så beslöt styrelsen att till årsmötet 1959 framlägga förslag till nytt förtjänsttecken utseende. Reg vapen med följande kantgravering:                              

"Kamratföreningen Norrlandsartillerister.

Valör: Guld (förgyllt silver)

Band: Orange med fyra blå strimmor (som förut)

Innehavare av nuvarande förtjänsttecken föreslås ha rätt att till självkostnadspris erhålla det nya.

Det av årsmötet godkända förtjänsttecknet skulle därför komma att utdelas vid årsmötet för första gången."

Det märkliga här är att bandet benämns som orange med fyra blå strimmor. På det gamla förtjänsttecknet så var det bara två blå strimmor och på det nya även där enbart två strimmor. Det var kanske bara en fel notering i protokollet. När sedemera regementet lades ned 1997, beslut 1996, så delades det ut en minnesmedalj. Denna medalj har ett orange band med fyra röda strimmor. Orange var regementets färg. Sedan kan man ju tycka att benämningen strimmor är lite märklig. Det är inte ett vedertaget sätt att benämna band på en medalj.

Så på årsmötet 1959-06-28 så antogs det nya förtjänsttecknet enligt detta förslag:

"Förslag till ny förtjänstmedalj:

Framsida: regementets vapen omslutet av "Kamratföreningen Norrlandsartillerister".

Baksida, avsedd för gravering av innehavarens namn, försedd med löpande nummer.

Valör: guld (förgyllt silver).

Årsmötet fastställde förslaget som föreningens förtjänsttecken.

Innehavare av äldre förtjänsttecken skulle erbjudas att till självkostnadspris (15:- kronor) inlösa det nya tecknet.”

15:- för att lösa in sitt gamla förtjänsttecken mot ett nytt, det motsvarar idag en summa på ca 180:- låter inte väldigt mycket. Nu har jag inte koll på vad man tjänade 1959.

Jag tycker det var ett ganska dåligt beslut att ändra ett så vackert förtjänsttecken. Kamratföreningen har ett eget märke, Kartuschvapenet 1893, och använder inte regementets vapen. Så varför byta förtjänsttecknet..

 /kfna.jpg

 

29 Aug 2017

Välkommen

sundbom.png

Länkar

Skriv in din e-post här nedan för att komma med i listan. Jag skickar då ett e-post till dig när jag har skrivit något nytt i bloggen. Du kan även svara på dessa e-post med feedback eller ge tipps om saker du vill att jag tar upp i min blogg. Du kan när som helst ångra dig och gå ur listan.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
medalj orden silvermedalj medalj bilder silver Bärandebestämmelser Medaljers bärande Förtjänstecken