Medaljer som tilldelats hälsingesoldater för tapperhet i fält.

Inna Hälsinge Regemente, I 14, lades ned så var jag några gånger på dess officersmäss. Jag gjorde även min värnplikt på regementet. På en av väggarna i mässen hängde en rätt stor tavla med medaljer på. Jag förstod inte då vad jag tittade på eller vad medaljerna stod för mer än att det stod på medaljerna "För tapperhet i fält". Det var nog denna tavla som gjorde att mitt intresse för faleristik uppstod. 

Senare efter det att I 14 lades ned så flyttades delar av mässen till soldathemmet och soldatkyrkan. En sak om flyttades var just denna tavla. Jag har några gånger besökt soldathemmet och soldatkyrka för fester och dop och har då försökt se denna tavla. Tyvärr så har jag inte hittat de bilder jag tagit på tavlan. Bilden nedan är från digitalmuseum och är tyvärr i svartvitt. 

/i14-tf.jpg

På tavlan finns det  38 st tapperhetsmedaljer samt två ryska. De ryska tapperhetsmedaljerna är ”Militärordens förtjänsttecken” (Znak otlichija voennogo ordena), även kallat Sankt Georgsordens kors, instiftades år 1807 för att belöna soldater och underofficerare för deras konkreta hjältedåd på slagfälten. Utseendemässigt var utmärkelsen identisk Sankt Georgsorden men tillverkades i silver. Utmärkelsen bars i band på bröst och hade från början bara en enda grad. År 1856 ändrades stadgarna och utmärkelsen fick då fyra klasser.

Så dessa kejserliga ryska Sankt Georgsordens kors har tilldeats någon av soldaterna ur Hälsinge regemente. När hände detta? Vilka var det? Många frågor poppar upp i huvudet. Med lite googlande så kom jag över lite information.

I Hälsinge regementes generalmönstringsrullor finns det inte två utan tre soldater som tilldelats Sankt Georgskorset. Dessa har blivit uttdelade under sjätte koalitionskriget, del av Napoleonkrigen mellan 1803-1815. 

Förutom att de blivit tilldelade medaljen För Tapperhet i Fält i silver blev dessa även tilldelade ryska Sankt Georgskorset.

 • Olof Lindman, Sergeant, Livkompaniet
 • Halvard Sköld, Korpral, Järvsö kompaniet
 • Anders Fast, Korpral, Andre majorens kompani

Nu sitter det enbart två ryska Sankt Georgskors på tavlan så vart är den tredje?  

Under detta krig blev följande officerare tilldelade Tapperhet i Fält i Guld.

 • Anders Johan Amilon, löjtnant, Andre majorens kompani
 • Carl Johan Gripenberg, kapten, Förste majorens kompani
 • J.G. Unander, kapten, Förste majorens kompani 

Följande underofficerare och soldater blev tilldelade Tapperhet i Fält i silver.

 • Olof Lindman, Sergeant, Livkompaniet
 • Halvard Sköld, Korpral, Järvsö kompaniet
 • Anders Fast, Korpral, Andre majorens kompani
 • Pehr Skytt, Underofficerskorpral, Delsbo kompani
 • Daniel Wigg, Underofficerskorpral, Delsbo kompani
 • Hans Borck, korpral, Delsbo kompani
 • Jöns Skjön, sergeant, Andre majorens kompani
 • Elias Skjöld, korpral, Andre majorens kompani
 • Hans Wallgren, sergeant, Andre majorens kompani
 • Pehr Tyrell, vicekorpral, Andre majorens kompani
 • Olof Lind, sergeant, Järvsö
 • Jonas Äng, korpral, Järvsö kompani
 • Mårten Smed, soldat, Järvsö kompani

Räknar man ihop dessa officerare och soldater så blir det inte 38.  

Jag kommer inte ihåg vad det står på placketten längst ned på tavlan, är det någon som vet så hör av er.                                                          

19 Apr 2021

Välkommen

sundbom.png

Länkar

Skriv in din e-post här nedan för att komma med i listan. Jag skickar då ett e-post till dig när jag har skrivit något nytt i bloggen. Du kan även svara på dessa e-post med feedback eller ge tipps om saker du vill att jag tar upp i min blogg. Du kan när som helst ångra dig och gå ur listan.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
medalj orden silvermedalj medalj bilder silver Bärandebestämmelser Medaljers bärande Förtjänstecken