Tidskriften Militär Historia

Jag kom över en artikel från Tidskriften Militär Historia på nätet, Publicerad i Nr10/2012Överskriften är 6 berömda tapperhetsmedaljer verkade ju väldigt intressant för en faleristiker. Men när jag började läsa så var det en del saker som inte stämmde och som jag inte riktigt höll med om. 

Amerikanska The Medal of Honor heter enbart The medal of Honor. Den har aldrig hetat Congressional Medal of Honor. När medaljen delas ut så delas den ut "in the name of Congress", för det var de som instifftade medaljen, samt att det finns ett The Congressional Medal of Honor Society som jag tror har spätt på detta och har gjort att många tror att medaljen heter Congressional Medal of Honor men det officiella namnet är The Medal of Honor enbart.

Ameriaknska Purlple Heart har under en kort tid, mellan 8 dec 1941 till 22 sept 1943, utdelats för förtjänstfull tjänstgöring. All övrig tid har den delats ut till personer som blivit sårade eller dödade i strid. Förtjänstfull tjänstgöring anser i alla fall inte jag är lika som tapperhet. Visst kan man kanske tycka att bli sårad i strid är tappert men det gör inte att medaljen är en tapperhetsmedalj. Purple heart är en lite speciell medalj. Man kan inte bli rekommenderad till att bli tilldelad den utan man är berättigad till den om man uppfyller kraven för tilldelning av medaljen.  

Tidningen säger att järnkorset instiftades 4 gånger. Jag vet inte om jag håller med om det riktigt. Jag skulle säga att den blev instiftad en gång och återuppväckt 3 gånger. Att säga att den blev instiftad 4 gånger är som att säga att om de svenska ordnarna, Vasa- och Svärdsorden, tas i bruk igen att de har blivit instiftade en gång till. Enligt mig kan en medalj bara instiftas en gång sedan kan den återuppväckas eller ändras. Man kan givetvis instifta fler klasser inom samma medalj men det betyder inte att alla medaljer blir nyinstiftade utan enbart den klassen.

Franska Hederslegionen, som Napoleon Bonaparte instiftade 19 maj 1802, anser jag inte vara en ”tapperhetsmedalj”. Hederslegionen är Frankrikes högsta statsorden och utdelas till förtjänta personer såsom en orden bör. En hel del Svenskar har blivit tilldelad denna orden, minst 21st, T.ex.

  • Skådespelaren och sångaren Rikard Wolff (riddare, 2013)
  • Politikern (M) Cecilia Brinck (riddare, 2016)
  • Ekonomen Mats Karlsson (riddare, 2017)
  • Politikern (L) Birgitta Ohlsson (officer, 2017)
  • Utbildningsminister Anna Ekström (riddare, 2018)

Tror inte dessa personer har gjort något tappert på något slagfältet.

Svärdsorden var inledningsvis att utdelas för tapperhet enbart till officerare. "för tapperhet och framstående förtjänster i krigstid samt för gangnande och långvarig verksamhet". Den instiftades 23 februari 1748 av Fredrik I. Jag vet inte om Svärdsorden är så jätte känd såsom en tapperhetsmedalj egentligen.

1789 under kriget mot Ryssland, 1788-1790, så instiftades medaljen för tapperhet i fält och till sjös av Gustav III. Denna medalj var för att tilldelas till underofficerare och manskap och var i silver. 1806 infördes en guldmedalj för att tilldelas till officerare. Dessa tapperhetsmedaljer kan endast utdelas när Sverige är i krig men har efter 1814 fram till 1915 ändå utdelats vid minst 45 tillfällen till svenskar i utländsktjänst.

De båda tapperhetsmedaljerna tillhör inte Svärdsorden utan är särskilda medaljer och är fortfarande de högsta medaljerna för tapperhet i Sverige.

 

11 Nov 2020

Välkommen

sundbom.png

Länkar

Skriv in din e-post här nedan för att komma med i listan. Jag skickar då ett e-post till dig när jag har skrivit något nytt i bloggen. Du kan även svara på dessa e-post med feedback eller ge tipps om saker du vill att jag tar upp i min blogg. Du kan när som helst ångra dig och gå ur listan.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
medalj orden silvermedalj medalj bilder silver Bärandebestämmelser Medaljers bärande Förtjänstecken