Vilken ordning ska jag bära mina ordnar och medaljer?

Jämförelse mellan Försvarsmaktens och KMOs bärande ordning av ordnar och medaljer.

Detta är taget från uniformsbestämellserna 2015 kap 9.

Kungl. Maj:ts Orden har utarbetat generella regler för bärande av utmärkelser i skrift "Att bära ordnar och utmärkelsetecken" (KMO 2010) vilken i korthet återges nedan.

 1. Svenska ordensdekorationer, minnestecken och medaljer bärs främst.
 2. Utlänska ordensdekorationer, minnestecken och medaljer  bärs i regel efter svenska, dock med följande undantag, nämligen att på utlänsk beskickning eller vid tillställningar i annat land, när ordnar anbefalls, vederbörande lands storkors och kommendörskors bärs före svenska, såvida inte Konungen och/eller Drottningen är närvarande.
 3. Vid statsbesök eller annat tillfälle då utlänsk statschef är närvarande ska vederbörande lands storkors och kommendörskors (med kraschaner) alltid bäras före svenska eller andra staters ordnar.
 4. Ordnar och utmärkelsertecken bärs alltid enligt svenska regler (halskors och riddarteckens band, längd och montering).
 5. Tilldelas en högre grad av en orden, bärs inte den lägre mera. Undatag endast om den lägre graden har förlänats med svärd.
 6. Ordenstecken som bärs i orginal får inte bäras samtidigt i miniatyrspänne.
 7. För några ordnar gäller att kraschanen bärs å¨höger sida (t.ex. storofficer av franska Hederslegionen och Nationella Förstjänstorden). Vissa storkors bärs ocskå från vänster axel till höger höft (danska Elefantorden och islänska Falkorden).

Av Försvarsmakten godkända utmärkelsetecken bärs i följande ordning:

 1. Officiella svenska utmärkelsetecken (Kategori A-I).
 2. Halvofficiella svenska utmärkelsetecken (Kategori J-K).
 3. Andra svenska utmärkelsetecken (Kategori L).
 4. Nordiska officiella utmärkelsetecken.
 5. Utomnordiska officiella utmärkelsetecken i landsordning räknat efter landets namn på franska.
 6. Internationella officiella utmärkelsetecken

Det som jag reflekterade på är att KMO inte tar upp internationela utmärkelser, så som FN, EU och nato medaljer. Det kan ju vara så att KMO endast tar upp svenska samt utlänska ordnar. Visserligen finns det ordnar som är suveräna så som t.ex Malteserorden, formellt Suveräna Militära Hospitaliära Orden av Sankt Johannes av Jerusalem av Rhodos och av Malta. Den saknar egentligt territorium men betraktar sig som ett internationellt rättssubjekt och upprätthåller diplomatiska förbindelser med ett antal stater.

Så som jag tolkar dessa två bestämelser så gäller, i stort sätt, samma regler.

 1. Svenska utmärkelser, ordning: Kategori A-L
 2. Nordiska utmärkelser, ordning: Danmark, Finland, Island och Norge.
 3. Utlänska utmärkelser, ordning: Bokstavsordning på landets namn på franska,
 4. Internationella utmärkelser, ordning: I den ordning de erhållits.

För att få bära utmärkelsetecknet på svensk uniform så skall det finnas ett bärandetillstånd från Högkvarteret. I vissa fall finns det personliga bärandetillstånd. Detta betyder inte att alla får bära detta utmärkelsetecken automatiskt. Utan detta tillstånd är personligt. Det finns generella bärandetillstånd för vissa utmärkelser t.ex FN, EU och NATO medaljerna. Har man fått en medalj under ett statsbesök i Sverige så behöver man inte ansöka bärandetillstånd. Men får man en medalj av någon nation när man är på utlandsmission då skall man ansöka hos högkvarteret om bärandetillstånd för denna medalj.

 

 

1 Mar 2016

Välkommen

sundbom.png

Länkar

Skriv in din e-post här nedan för att komma med i listan. Jag skickar då ett e-post till dig när jag har skrivit något nytt i bloggen. Du kan även svara på dessa e-post med feedback eller ge tipps om saker du vill att jag tar upp i min blogg. Du kan när som helst ångra dig och gå ur listan.

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
medalj orden silvermedalj medalj bilder silver Bärandebestämmelser Medaljers bärande Förtjänstecken